مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۰


دریافت فایل

۲۶ شهریور ۱۳۹۱

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.