دستورالعمل شماره 30 روابط کار نحوه پرداخت کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سال 91)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱۸۷۷۷۹


دریافت فایل

۱۵ بهمن ۱۳۹۱

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.