موادی از آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 که در تاریخ 1367 به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی رسیده است

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۰


دریافت فایل

۲۸ اسفند ۱۳۶۷

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.