سیاست‏های کلی نظام درمورد برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۰ آبان ۱۳۸۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام

...

...

 

سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

• امورفرهنگى، علمى و فناورى:

1ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینى بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام).

ـ استوارکردن ارزشهاى انقلاب اسلامى دراندیشه و عمل.

ـ تقویت فضایل اخلاقى و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

ـ برنامه‌ریزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعی.

2ـ زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى (ره) و برجسته‌کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

3ـ تقویت وجدان‌کارى و انضباط اجتماعى و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینی، درستکارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.

ـ فرهنگ‌سازى براى استفاده از تولیدات داخلى، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

4ـ ایجاد انگیزه و عزم ملى براى دستیابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

5ـ تقویت وحدت وهویت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى کافى درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.

6ـ تعمیق روحیه دشمن‌شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‌هاى دشمنان علیه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترویج روحیه ظلم ستیزى و مخالفت با سلطه‌گرى استکبار جهانی.

7ـ سالم‌سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر.

ـ اطلاع‌رسانى مناسب براى تحقق ویژگی‌هاى مورد نظر درافق چشم انداز.

8ـ مقابله با تهاجم فرهنگى.

ـ گسترش فعالیت رسانه‌هاى ملى در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاى ایران اسلامى براى جهانیان.

9ـ سازماندهى و بسیج امکانات و ظرفیت‌هاى کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمى جهان.

ـ تقویت نهضت نرم افزارى و ترویج پژوهش.

ـ کسب فناورى، به ویژه فناوری‌هاى نو شامل: ریزفناورى و فناوری‌هاى زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‏محیطی، هوا فضا و هسته‌اى.

10ـ اصلاح نظام آموزشى کشور شامل: آموزش و پرورش ، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى، و کارآمد کردن آن براى تأمین منابع انسانى مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

11ـ تلاش درجهت تبیین و استحکام مبانى مردم‌سالارى دینى و نهادینه‌کردن آزادی‌هاى مشروع از طریق آموزش، آگاهىبخشى و قانونمند کردن آن.

 

•امور اجتماعى، سیاسى، دفاعى و امنیتى:

12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایى از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعى براى حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاى عمومى و موسسات و خیریه‌هاى مردمى با رعایت ملاحظات دینى و انقلابى.

14ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

15ـ تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.

ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب‌هاى اجتماعى آنان.

ـ توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و توانایی‌هاى آنان.

16ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.

17ـ اصلاح نظام ادارى و قضایى درجهت: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت‏رسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌هاى موازى، تاکید بر تمرکززدایى درحوزه‌هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

18ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومى و بهره‌مند ساختن دولت از همدلى و توانایی‌هاى عظیم مردم.

19ـ آمایش سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتى و دفاعى .

ـ کارآیى و بازدهى اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگى سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‌هاى منطقه‏اى.

ـ حفاظت محیط‏زیست و احیاى منابع طبیعى.

ـ حفظ هویت اسلامى ایرانى و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرون اقتصاد کشور.

ـ رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایى کشور.

20ـ تقویت امنیت و اقتدار ملى با تاکید بر رشد علمى و فناورى، مشارکت و ثبات سیاسى، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاء جایگاه جهانى ایران.

21ـ هویت‌بخشى به سیماى شهر و روستا.

ـ باز آفرینى و روز آمدسازى معمارى ایرانى ـ  اسلامى.

ـ رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.

22ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسى و نظارت.

ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسی.

23ـ اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب ‌اسلامى درعرضه منابع مالى و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌هاى دولتى در صحنه‌هاى مختلف فرهنگى و اقتصادی.

24ـ ارتقاء توان دفاعى نیروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حیاتى کشور.

25ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاى مردمى در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى وکیفى بسیج مستضعفین.

26ـ تقویت توسعه و نوسازى صنایع دفاعى کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌هاى پیشرفته.

27ـ توسعه نظم و امنیت عمومى و پیشگیرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنیتى از طریق تقویت و هماهنگى دستگاه‌هاى قضایى، امنیتى و نظامى و توجه جدى در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

 

•امور مربوط به مناسبت سیاسى و روابط خارجى:

28ـ ثبات در سیاست خارجى براساس قانون اساسى و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط‌ خارجى از طریق:

ـ گسترش همکاری‌هاى دو جانبه، منطقه‌اى و بین المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم.

ـ بهره‌گیرى از روابط براى افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبىشدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

ـ تلاش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسلامی.

ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

29ـ بهره‌گیرى از روابط سیاسى با کشورها براى نهادینه‌کردن روابط اقتصادى، افزایش جذب منابع و سرمایهگذارى خارجى و فناورى پیشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.

30ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامى و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسى، فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ایرانى و مردم سالارى دینی.

31ـ تلاش براى تبدیل مجموعه کشورهاىاسلامى وکشورهاىدوست منطقه به یک قطب منطقه‌اى اقتصادى، علمى، فناورى و صنعتی.

32ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در مجامع جهانى و سازمان‏هاى فرهنگى بین المللى.

33ـ تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ‌ملى.

 

• امور اقتصادى:

34ـ تحقق رشد اقتصادى پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکارى.

35ـ فراهم نمودن زمینه‌هاى لازم براى تحقق رقابت‌پذیرى کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ایجاد سازوکارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتى.

36ـ تلاش براى دستیابى به اقتصادى متنوع و متکى بر منابع دانش و آگاهى، سرمایة ‌انسانى و فناورى نوین.

37ـ ایجاد سازوکار مناسب براى رشد بهره‌ورى عوامل تولید (انرژى، سرمایه، نیروى کار، آب و خاک ...).

ـ پشتیبانى از کارآفرینى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.

38ـ تأمین امنیت غذایى کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلى و تاکید برخودکفایى در تولید محصولات اساسى کشاورزى.

39ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌هاى کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‏هاى بالا و پایین درآمدى جامعه و اجراى سیاستهاى مناسب جبرانی.

40ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست‌محیطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.
ـ مهار آب‌هایى که از کشور خارج مى شود و اولویت استفاده از منابع آب‏هاى مشترک.

41ـ حمایت از تأمین مسکن گروه‌هاى کم‌در آمد و نیازمند.

42ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌هاى مولد به منظور پایدارسازى فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌بردارى بهینه از منابع.

43ـ توسعه روستاها.

ـ ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌هاى مناسب تولید و تنوع بخشى و گسترش فعالیت‌هاى مکمل به ویژه صنایع تبدیلى و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصلاح نظام قیمت گذارى محصولات.

44ـ  هم‌افزایى و گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در زمینه‌هایی که داراى مزیت نسبى هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمى و خدمات مهندسى پشتیبان آن، صنایع انرژى بر و زنجیره پایین دستى آنها، با اولویت سرمایه‌گذارى در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌هاى مورد نیاز، و ساماندهى سواحل و جزایر ایرانى خلیج فارس در چارچوب سیاست‌هاى آمایش سرزمین.

45ـ تثبیت فضاى اطمینان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌هاى نسبى و رقابتى و خلق مزیت‌هاى جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشى از آن.

46ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکى و بیمه‌اى کشور با تأکید بر کارایى، شفافیت، سلامت و بهره‌مندى از فناوری‌هاى نوین.

ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیرى آنان.

ـ تشویق رقابت و پیشگیرى از وقوع بحران‏ها و مقابله با جرم‏هاى مالی.

47ـ توانمند‌سازى بخش‏هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و کاهش تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتى در چارچوب سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى که ابلاغ خواهد ‌شد.

48ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندی‌هاى بخش تعاونى از طریق تسهیل فرآیند دستیابى به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.

49ـ توجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌هاى اقتصادى کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم:

ـ امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ـ در چارچوب قانون اساسى صورت پذیرد.

ـ موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاى اسلامى و انقلاب نگردد.

ـ به‌خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50ـ اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه‌اى و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51ـ تلاش براى قطع اتکاى هزینه‌هاى جارى به نفت و تأمین آن از محل درآمدهاى مالیاتى و اختصاص عواید نفت براى توسعه سرمایه‌گذارى براساس کارآیى و بازدهى.

52ـ تنظیم سیاست‏هاى پولی، مالى و ارزى با هدف دستیابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص‌هاى کمّى و نحوه انطباق محتواى برنامه‌ها و بودجه‌هاى سالانه متناسب با سیاست‏هاى کلى برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.