مقررات اصلاحی و تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آئین نامه انضباط کار در کارگاه ، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار

۱۷ بهمن ۱۳۹۰

...

۸


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.