آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱۵


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.