تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

...

۱۴


دریافت فایل

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۰

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.