دستورالعمل (6) در خصوص خارج نمودن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی نمودن آنها در مواردی که خواهان یا تجدیدنظر خواه در جلسه حضور ندارند که سبب اطاله دادرسی می گردد

۲۳ بهمن ۱۳۹۰

...

۱۲


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.