ضوابط تأسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل طب پزشکان

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

--

- واحد تزریقات محلی است که امور تزریقات و پانسمان بیماران سرپائی ‘ با نظارت مستقیم پزشک و براساس آئین نامه مربوطه در آن انجام می پذیرد .

- مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان می بایست در یک طبقه ساختمان و در مجاورت یکدیگر باشند .

- مجوزواحد تزریقات و پانسمان ،مجوزی است که از سوی معاونت درمان دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه به واجدین شرایط آئین نامه مذکور اعطا می گردد .

- مجوز تأسیس واحد تزریقات و پانسمان به صورت مشترک و به نام پزشک و فرد واجد شرایط این آئین نامه صادر خواهد شد .

- فعالیـت واحد تزریقات و پانسمان ‘ منوط به فعال بودن مطب و حضوردارندگان مجوز مشترک می باشند . در صورت عدم حضور پزشک فقط در صورت اورژانس بودن بیمار تزریق دارو توسط واحد تزریقات و پانسمان مجاز می باشد .

تبصره : در صورتی که هر یک از دارندگان مجوز مشترک برای مدتی حداکثر دو ماه در محل مطب حاضر نشود، هم تراز جانشین، مسئولیت وی را به عهده خواهدداشت و برای بعد از دو ماه بایستی مجوز قبلی باطل و مجوز جدید بامسئولیت فرد واجد شرایط جدید صادر گردد .1- متقاضیان واجدشرایط تأسیس واحد تزریقات و پانسمان شامل گروه های زیر می باشد :

2- کلیه پزشکان ، که دارای پروانه مطب معتبر باشند .

3- کلیه دارندگان کارشناسی و کاردانی پرستاری و مدارک بالاتر در رشته پرستاری که طرح و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشند .

4- کلیه دارندگان دیپلم بهیاری با حداقل 3 سال سابقه کارتبصره یک : کلیـه دارندگـان مدارک مددیار پزشکی ( کسانی که دوره سه ساله آموزش و پرورش را گذرانده و مدرک دریافت نموده اند ) معادل مدرک بهیاری شناخته می شوند .تبصره دو : کلیه افرادی که مدرک پزشک یاری دارند ( شاغلین بیمارستان های نیروهای مسلح با حکم بازنشستگی در سمت پزشک یاری از بیمارستان های نیروهای مسلح ) می توانند به امر تزریقات و پانسمان در قالب آئین نامه مذکور بپردازند .5- دارندگان مدرک کاردان ( تکنسین ) بی هوشی با حداقل 3 سال سابقه و تکنسین های فوریت های پزشکی با حداقل 5 سال سابقه کار در مراکز درمانی و اورژانس به تائید معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه .

6- کاردان های مامایی ‘ اطاق عمل و مبارزه با بیماری ها و مدارک بالاتر رشته های مذکور در مراکزی که توسط معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی اعلام می گردد ‘ دوره آموزشی تزریقات و پانسمان طی نموده و در صورت موفقیت در امتحان مربوطه درخواست مجوز نمایند .

7- کلیه شاغلین تجربی که دارای 5 سال سابقه کار در واحدهای تزریقات و پانسمان مراکز درمانی و یا مطب پزشکان بوده و سابقه آنها به تائید معاونت درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی رسیده باشد و سن آنها

حداقـل 30 سـال باشد ‘ در مـراکزی کـه تـوسط معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی اعلام می گردد دوره آموزشی تزریقات و پانسمان طـی نمـوده و در صورت موفقیت در امتحان مربوطه درخواست مجوز نمایند .تبصره 1 : برای کلیه افرادی که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه واجد شرایط می باشند، حداکثر دوبار آزمون برگزار می گردد ، در صورت عدم موفقیت در آزمون، مجوز به متقاضیان ردیف های 5 و 6 داده نخواهد شد .- کلیه متقاضیان ردیف های 3 الی 6 می بایست تحت نظر مستقیم پزشک واجد شرایط مطب باشند و بدون حضور پزشک مجوز صادر نمی گردد .شرایط عمومی متقاضیان

1- جهت پزشکان ارائه درخواست و معرفی فرد واجد شرایط ، عدم سوء پیشینه انتظامی ازسازمان نظام پزشکی ، گواهی عدم اعتیاد ( تست مورفین ) ، آزمایش هپاتیت H.I.V , B و پروانه مطب معتبر و ارائه تصویر یا شماره کدملی ، دو قطعه عکس ضروری می باشد .

2- جهت پیراپزشکان :

الف) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

ب ) گواهی پایان طرح و تعهدات قانونی ( تسویه حساب صندوق رفاه ، وخدمت نظام وظیفه عمومی )

ج ) گواهی عدم اعتیاد ( تست مورفین )، آزمایش هپاتیت H.I.V , B

چ ) ارائه تصویر یا شماره کد ملی

د ) شناسنامه

ر‌ ) دو قطعه عکس

هـ ) مدرک تحصیلی یا گواهی گذراندن دوره های مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه یا دانشکده

- جهت رعایت طرح انطباق ، دارندگان مجوز تزریقات و پانسمان می بایست از افراد واجد صلاحیت این آئین نامه به منظور ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به بیماران همگن استفاده نمایند .

- واحد تزریقات و پانسمان از نظر فضای فیزیکی و کیفیت ساختمانی مطابق آئین نامه ضوابط مطب می باشد .

- جمع آوری ، نگهداری ، انتقال و دفع مناسب زباله های آلوده و تیز و برنده

الف) ابزارهایی که ایمنی وسائل تیز و برنده را تضمین می کند نظیر needle clipper و فورسپس جهت جدا نمودن تیغ جراحی از Scalpels در دسترس کاربران ابزارهای پرخطر قرار گیرد .

ب) جمع آوری ونگهداری ودفع سرسوزن وسایر اشیاء تیز وبرنده مصرفی (آنژیوکت ، بیستوری ، لانست ، اسکالپ وین ،

ویال های شکسته و ... )که توصیه می شودبایستی بلافاصله پس ازمصرف در ظروف ایمن ( Safety Box ) جمع آوری گردد .

ج ) وجود ظروف ( Safety Box ) در کلیه واحدهای تزریقات و پانسمان الزامی می باشد .

د ) ضروری است ظروف جمع آوری ، مستحکم یا غیر قابل نفوذ، مقاوم به پارگی و دهانه گشاد و از حجم کافی و ابعاد مناسب برخوردار باشند .

- واحد مذکور می بایست دارای تجهیزات طبق آئین نامه ضوابط مطب باشد .

- انجام واکسیناسیون علیه هپاتیت B براساس آئین نامه ضوابط مطب می باشد .

- نظارت و ارزیابی واحدهای تزریقات و پانسمان در مطب پزشکان به عهده معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

- در صورت تخلف از ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه مجوز واحد تزریقات و پانسمان صادره توسط دانشگاه / دانشکده مربوطه لغو می گردد .

- رعایت ضوابط و مقررات امور بهداشتی طبق آئین نامه ضوابط مطب می باشد .

توضیح بر اینکه : در مورد برگزاری دوره تزریقات و پانسمان و آزمون های مربوطه پس از تعیین

سرفصل های آموزشی مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد .

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.