عنوانتاریخ تصویب  
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات مورخ 1377/7/5 و 1393/2/17 مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
۱۳۸۹/۰۹/۲۸
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۳۸۷/۰۲/۲۵
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
۱۳۸۳/۱۰/۲۲
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۳۸۱/۰۵/۰۶
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی لایحه مصوب 72/10/21 و اصلاحیه مورخ 73/11/27 مجلس شورای اسلامی
۱۳۷۳/۱۱/۲۷
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۱۳۷۳/۱۰/۱۱
قانون استفتساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
۱۳۷۲/۰۲/۲۹
قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۰/۰۷/۲۴
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۰/۰۶/۱۳
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۵۸/۰۱/۱۰
از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22
۱۳۳۷/۱۰/۲۲
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 و اصلاحیه سالهای 1350 و 1352 و 1354
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون ساماندهی مبادلات مرزی
 
قانون تجارت
 
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386
 
قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
 
از قانون خدمت وظیفه عمومی
 
قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
 
‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران
 
‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 
۱ ۲
۲۸ مورد، صفحه ۱ از ۲
عنوانتاریخ تصویب  
تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی
آئین نامه وظایف-اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
آئین نامه نظام پرداخت حقوق و مزایا در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی
آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی (جانشین مصوبه شماره 32050-7/11/50) سازمان امور اداری و استخدامی کشور
آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی
موادی از آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 که در تاریخ 1367 به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی رسیده است
راهنمای تنظیم آیین نامه معاملات در تعاونیها (آیین نامه معاملات)
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
 
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 
آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
 
آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت
 
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
 
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام
 
آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
 
آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی
 
آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
 
عنوانتاریخ تصویب  
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
دستورالعمل تبصره یک بند 13 ماده 36 آیین نامه اجرایی سال 92 هیات محترم وزیران
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
دستورالعمل شرکتهای تعاونی سهامی عام (آخرین اصلاحات)
[ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت / اتحادیه تعاونی مسکن
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون ...اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت / اتحادیه تعاونی
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی فراگیر ملی (متعارف)
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تبدیل انواع شرکتهای غیرتعاونی به تعاونی
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل معاملات تعاونی ها با هریک از اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل تعاونیها
[ ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
شورای حل اختلاف تعاون
[ ۱ بهمن ۱۳۹۱ ]
دستورالعمل رسیدگی به شکایات
[ ۸ اسفند ۱۳۸۸ ]
دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله‌ای
[ ۹ خرداد ۱۳۸۷ ]
 
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار
[ ۱۲ تیر ۱۳۸۷ ]
 
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون
[ ۲۱ آذر ۱۳۷۸ ]