تفاهم نامه ها

وزارت تعاون و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری(pdf)
[ وزارت علوم, تحقیقات و فناوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
همکاریهای مشترک وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور(pdf)
[ سازمان بهزیستی کشور - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
وزارت تعاون و بنیاد 15 خرداد(pdf)
[ بنیاد 15 خرداد - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
وزارت تعاون- وزارت آموزش و پرورش و صندوق تعاون(pdf)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
وزارت تعاون و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (pdf)
[ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
وزارت کشور و وزارت تعاون در خصوص توسعه تعاونی ها در مناطق روستایی کشور (pdf)
[ وزارت کشور - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
وزارت تعاون و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری(pdf)
[ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری - ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ ]
وزارت تعاون و دانشگاه آزاد اسلامی(pdf)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱ دی ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور(pdf)
[ سازمان بهزیستی کشور - ۱۸ آذر ۱۳۸۶ ]
توافقنامه همکاری های مشترک فیمابین وزارت تعاون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (pdf)
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و سازمان نظام پرستاری کشور (pdf)
[ سازمان نظام پرستاری کشور - ۳ مرداد ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و سازمان تربیت بدنی ایران (pdf)
[ سازمان تربیت بدنی ایران - ۱۳ تیر ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و بنیاد شهید و امور ایثارگران (pdf)
[ بنیاد شهید و امور ایثارگران - ۱۰ تیر ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و سازمان محیط زیست (pdf)
[ سازمان محیط زیست - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ ]
وزارت تعاون و شورایعالی استانها (pdf)
[ شورای عالی استانها - ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ ]
وزارت کشور- وزارت تعاون و بنیاد شهید و امور ایثارگران (pdf)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ آذر ۱۳۸۵ ]
معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون و سازمان شیلات کشور (pdf)
[ سازمان شیلات کشور - ۲۵ آبان ۱۳۸۵ ]
وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی در راستای آیین نامه اجرایی حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک (pdf)
[ وزارت مسکن و شهرسازی - ۷ شهریور ۱۳۸۵ ]
وزارت تعاون و استانداری آذربایجانغربی (pdf)
[ استانداری آذربایجانغربی - ۱۲ مرداد ۱۳۸۵ ]
وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور (pdf)
[ سازمان بهزیستی کشور - ۲۸ تیر ۱۳۸۵ ]
معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی (pdf)
[ وزارت جهاد کشاورزی - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ ]