کتابخانه مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کتابخانه مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها کتابخانه تخصصی در این حوزه می باشد.

  کتابخانه مرکزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که یک کتابخانه تخصصی بشمار می رود در سال 1338 تاسیس گردیده است و هم اکنون در محلی به وسعت 250 متر مربع با دارا بودن بخش های مخزن کتب فارسی ، کتب لاتین ، گزارشات ، مرجع و نشریات و با دارا بودن فضای مطالعه برای 30 نفر بطور همزمان، به روش سیستم باز آماده ارائه خدمات به مراجعین اعم از همکاران ، دانشجویان و پژوهشگران می باشد.

     ماموریت های اصلی کتابخانه شامل روزآمد نگاهداشتن منابع کتابخانه و برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی  پرسنل و مراجعین و ارائه خدمات مناسب به آنان و برنامه های اصلی بر اساس شرح وظایف شامل تهیه و گردآوری کلیه منابع اطلاعاتی منتشر شده در داخل کشور متناسب با اهداف تعیین شده وزارت متبوع و سازماندهی وثبت منابع تهیه شده و ورود اطلاعات آنها به سیستم جامع کتابخانه و آماده سازی منابع تهیه شده و در دسترس قرار دادن آنها جهت استفاده پرسنل ،ارائه خدمات و راهنمایی های لازم به مراجعه کنندگان به منظور بهره مندی آنان از منابع موجود کتابخانه با استفاده از فناوری های جدید ،اشتراک و تمدید اشتراک نشریات وپذیرش اعضاء جدید و ارائه خدمات به آنان ازجمله ارائه سرویس مطالعه در محل و فراهم آوردن فضای مطالعه در محیط کتابخانه و امانت خارج از کتابخانه ، و ارائه سرویس جستجو از پایگاه منابع کتابخانه و بانک اطلاعاتی مقالات موجود در کتابخانه می باشد.

مجموعه کتابخانه  تا پایان آبان سال 1400 مشتمل بر بیش از 23000 عنوان کتاب فارسی ، کتاب لاتین و گزارش در بیش از 25900  نسخه می باشد.( کتب فارسی 14265 عنوان در 16902 نسخه ؛ کتب لاتین 1283 عنوان در 1601 نسخه و گزارش ها 7463 عنوان) همچنین کتابخانه مرکزی 20 عنوان نشریه را بصورت روزآمد مشترک می باشد و نشریات تخصی مرتبط با اهداف کتابخانه ، بایگانی شده و هم اکنون حدود 7000 نسخه نشریات فارسی و لاتین مربوط به سال های گذشته در آرشیو کتابخانه نگهداری می شود.

     لازم به ذکر است که حدود 4600  عنوان از مجموعه کتابخانه اسکن شده است و بر روی کتابخانه دیجیتال وزارت متبوع بارگذاری شده است و باقی گزارشات به دلایل مختلف از جمله مالکیت معنوی و یا شکل فیزیکی مدارک امکان اسکن وجود نداشته است و کار اسکن گزارشات وارده به کتابخانه همچنان ادامه دارد. اطلاعات کتابشناختی همه منابع و فایل تمام متن گزارشات اسکن شده از طریق اینترنت و با استفاده از نرم افزار سیمرغ در دسترس می باشد.

تمامی پرسنل وزارتخانه یطور پیش فرض عضو کتابخانه قلمداد می شوند.که ازمیان آنان  اطلاعات  1313نفر با مراجعه به کتابخانه و ارائه مدارک وارد سیستم امانت شده است.

 

برای ورود به کتابخانه مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینجا را کلیک کنید.