صفحه نخست » نظرسنجی
1-آیا تاکنون جهت دریافت اخبار و اطلاعات به سایت وزارتخانه مراجعه نموده اید؟

2-هدف شما از مراجعه به سایت وزارتخانه چیست ؟


3-آیا از نحوه و چگونگی دسترسی به سایت وزارتخانه رضایت دارید ؟
4-تا چه اندازه محتوای اطلاعات و اخبار مندرج در سایت را به روز می دانید؟
5- تا چه اندازه محتوای اطلاعات و اخبار سایت را مفید ارزیابی می کنید ؟
جنسیت

سنتحصیلاتوضعیت شغلی