تصمیمات شش گانه سازمان فنی حرفه ای برای همسو کردن نظام آموزش مهارتی و بازار کار

تصمیمات شش گانه سازمان فنی حرفه ای برای همسو کردن نظام آموزش مهارتی و بازار کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین شش راهبرد با هدف همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر خبر داد.

به گزارش فارس، در جلسه کمیسیون تخصصی شورای راهبردی آموزش فنی حرفه ای که با حضور  دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازگارنژاد دستیار و مشاور وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و تدوین سیاستگذاری های کلان و راهبردی در حوزه اشتغال برگزار شد و تصمیمات شش گانه ای اتخاذ شد .
در شورای راهبردی فنی و حرفه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  موضوع تدوین استراتژی های کلان راهبردی برای همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر ، سهیم کردن بازیگران غیر دولتی و شرکت ها و صنایع بزرگ در فنی حرفه ای، گفتمان سازی به منظور تخصص محوری برای بهره وری در بنگاه ها، ارائه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و بررسی موانع ساختاری در سازمان فنی حرفه ای مطرح شد.

به گفته دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تصمیمات شش گانه زیر اتخاذ شد:
1- همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر از طریق آمایش سرزمینی در کشور و انجام تقسیمات پنجگانه.
2- تدوین برنامه راهبردی برای اتصال آموزش فنی حرفه ای و بازار کار و همسو کردن نظام فنی حرفه ای بر پایه تقسمیات کشوری و دسته بندی رسته ها و اولویت های انسانی و بومی گزینی آموزش مهارت در کشور با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته جهان.
3-افزایش مداخله جهت دار و هدفمند ذینفعان، صاحب نظران و بازیگران غیر دولتی برای ارتقا فنی حرفه ای بر مبنای طراحی ساز و کاری برای همکاری های پایدار و نه مقطعی فنی حرفه ای.
4-تدوین طرح تشکیل شورای راهبردی که ریاست آن بر عهده معاون اول و تشکیل دبیرخانه آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
5- برنامه سه سطحی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برنامه کوتاه مدت با بومی گرایی و آگاهی از نیازهای مهارتی کشور و اجرای طرح های سرمایه گذاری نیز باید بر پایه آگاهی از شرایط نیروی متخصص مناطق، برنامه میان مدت، با هدف پیگیری (Tracing) و پیش بینی(Anticipation) ّ سطح بلند مدت اصلاح ساختار از نهاد مجری آموزش به نهاد توسعه ای و تنطیمی.
6- بازنگری در سیاست های کلان و ساختار اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف بازسازی و ارتقا ظرفیت های سازمان، ترویج گفتمان اولویت مهارت آموزی در مراکز و سازمان ها، اصلاح رویه ها و الگوی رفتار سازمانی و استانداردهای کاری .

۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۴۷
کد خبر : ۱۰۰,۷۴۲