هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کرمانشاه برگزار شد

هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه به ریاست مهندس بازوند استاندار کرمانشاه درسالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ، داود یاوری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال استان ضمن قرائت دستور جلسه گفت: تاکنون 338  طرح کشاورزی، صنعتی و حوزه گردشگری به مبلغ 125 میلیارد تومان و با پیش بینی 1636 نفر در کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان جهت استفاده از تسهیلات توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد تایید قرار گرفت.
وی در ادامه همچنین با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته برای اشتغالزایی به استان در مناطق روستایی و عشایری گفت: تسهیلات استان در زمینه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری در مجموع 352 میلیارد تومان است که تاکنون  حدود 88 میلیارد تومان آن به استان ابلاغ شده لذا بانک های عامل این موضوع یعنی بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق توسعه تعاون برای جذب سریع آن باید تلاش ویژه داشته باشند و دستگاه ها هم نسبت به اجرای طرح های اشتغالزایی ضمن جدیت و پیگیری، نظارت دقیق بر روند کار داشته باشند.
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در ادامه جلسه گفت: ایجاد سرمایه گذاری ها و اشتغال جدید در استان مستلزم تغییر فضای کسب و کار است زیرا تا این وضعیت سامان نگیرد، نمی توانیم انتظار ایجاد سرمایه گذاری های جدید در راستای اشتغالزایی را داشته باشیم.
استاندار کرمانشاه در قسمتی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که مطالبات مردم کرمانشاه را به گوش مدیران ارشد کشوری برسانیم  و در این راستا هم تسهیلات و اعتبارات مناسبی به استان نسبت به دیگر استان ها تخصیص یافت لذا با وجود این تسهیلات و اعتبارات هم اکنون نوبت مدیران استان است که برای تغییر فضای کسب و کار تلاش کنند و کارشناسان خود را برای این موضوع در راستای اشتغالزایی حساس کنند.
وی در پایان اظهار کرد: باید شرایط  و بستر لازم را برای ایجاد سرمایه گذاری هایی در استان فراهم کنیم و این مهم جز با تغییر فضای کسب و کار محقق نمی شود.
گفتنی است: در ادامه جلسه بادکو رئیس جهاد دانشگاهی استان در خصوص ساز و کارهای 20 گانه استانها در خصوص توسعه اشتغال استان و فراهم نمودن فضا برای ورود هرچه بیشتر شرکتهای دانش بنیان به نظام اقتصادی استان توضیحاتی را برای اعضای جلسه ارائه دادند.

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۰۹
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاهه |
کد خبر : ۱۰۰,۷۴۴
کلیدواژه ها: هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه