استانهای فارس و بوشهر بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه را داشتند

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژگی های تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال1396 در کل کشور را اعلام کرد.
استانهای فارس و بوشهر بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه را داشتند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال 1396، تعداد 351 تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است.

همچنین تعداد کل اعضای تعاونی ها 5271 نفر و تعداد فرصت شغلی 5324 نفر و سرمایه اولیه حدود 23 میلیارد ریال است .

براساس این گزارش، متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 15 و 15 نفر است.
بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، استان های فارس و بوشهر به ترتیب با تعداد 59 و 30 تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند.

در استان قم در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.
گفتنی است: بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های "کشاورزی" و "صنعت" به ترتیب با تعداد 142 و 95 واحد است.

خاطرنشان می شود: تعاونی های فعالیت های "کشاورزی" و "صنعت"  به ترتیب با 2134 و 1007 نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های"کشاورزی" و "صنعت" به ترتیب با 2066 و 1452  نفر است.
 

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۵۹
کد خبر : ۱۰۰,۹۰۸