برگزاری دومین انتخابات هیأت‌امنای کانون کارآفرینان استان قزوین

دومین دوره انتخابات هیأت‌امنای کانون کارآفرینان استان قزوین به منظور انتخاب شش نفر کارآفرین برتر به عنوان اعضاء غیر دولتی هیات امناء کانون کارآفرینی استان قزوین برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ،دومین دوره انتخابات هیأت‌امنای کانون کارآفرینان استان قزوین به منظور انتخاب شش نفر کارآفرین برتر به عنوان اعضاء غیر دولتی هیات امناء کانون کارآفرینی استان قزوین مطابق تبصره 2 ماده 5 دستور العمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور، انتخابات در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه سال جاری در محل شرکت همکاران سیستم با حضور کارآفرینان برتر جشنواره های سنوات گذشته و نظارت نمایندگان اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین برگزار  شد و در پایان این مراسم و پس از رای گیری به ترتیب نفرات اول تا ششم به عنوان اعضاء ونماینده کارآفرینان برتر جهت عضویت در هیات امناء کانون کار آفرینان استان قزوین انتخاب شدند.1 حسین نعمتی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین خدمات 12
2 علیرضا مهرعلیان درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی اباصالح المهدی(عج) خدمات 9
3 حسین خوانساری پیشگامان رایان نقش خدمات 9
4 سید وحید رضوی کشت و صنعت آریا کشاورزی 8
5 حسین ساروخانی نورآتیه ساز لیاءالبرز خدمات 7
6 سید محمد موسوی گروه بهداشتی فیروز صنعت 7

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۲۲
کد خبر : ۱۰۱,۳۲۶