برگزاری هشتمین دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در زاهدان

رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان گفت: هشتمین دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در سال جاری ویژه مسئولین ایمنی واحدهای کارگری، کارفرمایی و پیمانکاری در زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، محمد ذاکر شیخ زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: این دوره آموزشی در راستای اجرای آئین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی و به منظور ارتقاء سطح دانش فنی مسئولین ایمنی کارگاه‌ها به مدت دو روز برگزار شد.
وی با بیان اینکه نتایج عمده روش های موجود ارزیابی را میتوان برای مدیریت و تصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن به کار برد، گفت: بر اساس ماده ۵ آئین‌نامه مذکورکارفرمایان مکلف هستند ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این آئین‌نامه مشغول بکار بوده‌اند با مفاد آئین‌نامه اقدام کنند و همچنین مکلف به اخذ تأییدیه صلاحیت مسئول ایمنی از اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هستند.
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: در پایان این دوره آموزشی دو روزه و پس از برگزاری آزمون تخصصی دوره، به افرادی که نمره قبولی کسب کنند گواهی اعطا می شود.۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۳۴
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان |
کد خبر : ۱۰۱,۴۰۴
کلیدواژه ها: دوره ارزیابی ریسک ، شناسایی خطرات ، مسئول ایمنی واحد کارگری ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سیستان و بلوچستان