2 هزار و 348 میلیارد ریال سهم زنجان از اعتبار طرح اشتغال فراگیر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سهم این استان از اعتبار 200 هزار میلیارد ریالی طرح اشتغال فراگیر به 2 هزار و 348 میلیارد ریال اعتبار می رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، محمدرضا یوسفی  با بیان این مطلب افزود: این میزان اعتبار برای ایجاد هفت هزارو 654 فرصت شغلی در این استان پیش بینی شده است.
وی یادآورشد: بر اساس برنامه اشتغال فراگیر در مجموع 651 هزار فرصت شغلی در سطح کشور مد نظر قرار گرفته است.
یوسفی به منابع بانکی پیش بینی شده اشاره کرد و سهم بانک ملی در زنجان از این میزان را 47 میلیارد ریال برشمرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: میزان اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت از سوی شعب بانک سپه در این استان به 132 میلیارد ریال می رسد.
وی خاطرنشان کرد: برای بانک کشاورزی 352 میلیارد ریال، توسعه تعاون 88 میلیارد ریال و بانک رفاه 235 میلیاردر یال اعتبار پیش بینی شده است.
یوسفی ادامه داد: سهم مد نظر قرار گرفته برای شعب بانک ملت در زنجان به 294 میلیارد ریال، بانک تجارت 294 میلیارد ریال و صادرات به 235 میلیارد ریال می رسد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مجموع اشتغالزایی هدفگذاری دولت برای امسال، به 970 هزار فرصت شغلی می رسد که بخشی از این مشاغل در قالب مداخلات سیاستی و بخشی دیگر در قالب بند د تبصره 16 و از سوی نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی محقق خواهد شد.
وی دیگر طرح منتهی به اشتغالزایی را طرح توسعه و اشتغال روستایی اعلام کرد که منابع مالی آن مجزای از اشتغال فراگیر پیش بینی شده است.

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۵۱
کد خبر : ۱۰۱,۴۹۸