برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خرم بید

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خرم بید با دستور کار بررسی طرح های اشتغال فراگیر و بررسی طرح های اشتغال روستایی و عشایری با حضور اعضا کارگروه در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی فارس ،محمدعلی رشیدی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرم بید در خصوص وضعیت اشتغال شهرستان راه حل دولت در خصوص کاهش بیکاری در مناطق شهری ، روستایی و عشایری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی و عشایری را تبیین و توضیح داد: همچنین گزارشی از نتایج کمیته های فنی و تخصصی با حضور دستگاه های اجرایی بیان کرد.
در ادامه روسای جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت، امور عشایر ، میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری طرح های مربوط به اشتغال فراگیر و روستایی و عشایری را به تفکیک ارائه کرد.
کریمی معاون فرماندار ضمن تشکر از اداراتی که در خصوص طرح مذکور همکاری و تلاش نمود خواستار تسریع در روند اجرای کار و نظارت بر تعهدات اشتغال از سوی دستگاه های اجرایی شدند .
پس از بررسی و تبادل نظر تعداد 8 طرح اشتغال فراگیر به انضمام دوطرح خاص که نسبت به سرمایه بری اشتغال خوبی برای شهرستان دارد تعداد 38 طرح عشایری روستایی مصوب شد.

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۱۴
روابط عمومی اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان خرم بید |
کد خبر : ۱۰۱,۶۲۲