با حضور دکتر مولاوردی؛ اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه برگزار شد

اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه برگزارشد.
با حضور دکتر مولاوردی؛  اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه برگزار شد
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی این نشست با حضور دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ، دکتر روزبه کردونی دستیاروزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی درحقوق شهروندی ،دکتر محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر انصاری معاون تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر هداوند از اساتید برجسته حقوق کشور در محل وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی  برگزار شد . 
گفتنی است این نشست به منظور عملیاتی شدن حقوق شهروندی به ویژه بندهای ابلاغی از سوی رئیس جمهور به وزارت ، تعاون، کارورفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه این وزارتخانه برگزارشد . 
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود .daبرگزارشد . 
 
 
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۰۷
کد خبر : ۱۰۲,۰۷۶
کلیدواژه ها: مولاوردی ، اولین نشست نمایندگان حقوق شهروندی ، کردونی