ازسوی ربیعی ؛ بخشنامه دستمزد سال 97 ابلاغ شد

بخشنامه حداقل دستمزد سال 97که به تصویب شورای عالی کار رسید، با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
ازسوی ربیعی ؛  بخشنامه دستمزد سال 97 ابلاغ شد
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 1397/1/23 موضوع حداقل مزد سال 1397 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1397/1/22 شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره 8053مورخ 1397/1/26 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1397/1/22 شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره 8055 مورخ 1397/1/26 منتشر می شود . 
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۴۴
کد خبر : ۱۰۷,۶۰۰
کلیدواژه ها: بخشنامه دستمزد سال 97