ربیعی در همایش سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام: انسان ها باید در سیاست گذاری اجتماعی هدف اصلی باشند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای دنبال کردن سیاست های اجتماعی مناسب نیازمند هم افزایی دانش، دست آوردهای جدید و اقدامات در کشورهای اسلامی هستیم و باید انسان ها در سیاست گذاری اجتماعی هدف اصلی باشند .
ربیعی در همایش سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام: انسان ها باید در سیاست گذاری اجتماعی هدف اصلی باشند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  علی ربیعی امروز در همایش بین المللی دو روزه سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، بر ضرورت  سیاست گذاری اجتماعی درتمام جوامع تاکید کرد.
وی ادامه داد: فقدان سیاست گذاری اجتماعی در کشورها آثار منفی کوتاه و بلند مدتی بر جای می گذارد.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از دست رفتن منابع محدودی که به زحمت در کشورها پدید می آید یکی از آثار فقدان سیاست اجتماعی درست در جوامع است .
ربیعی به رابطه سیاست گذاری اجتماعی و ثبات در جوامع اشاره کرد و ادامه داد: ثبات با موضوع امنیت در ارتباط است و سیاست های اجتماعی درست به ایجاد تشکل های با ثبات منجر می شود که از زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد، تشکل ها گونه های مختلفی از انجمن ها به شمار می روند که می توانند در سایه ثبات اجتماعی شکل بگیرند .
وزیر تعاون، کار و رفاه ا جتماعی  یادآور شد: توسعه بدون سیاست اجتماعی و رفاهی در جوامع اجتماعی شسکت می خورد .
وی تصریح کرد: سیاست گذاری اجتماعی به معنای فروپاشی نیست و مفهوم سیاست گذاری درست اجتماعی منجر به کاهش نابرابری و افزایش رضایت مندی اجتماعی می شود .
ربیعی اظهار کرد: در گروههایی مانند زنان و اقوام (اقلیت ها  یا قومیت ها ) نیازمند سیاست گذاری اجتماعی درست هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خصوصیات مشترک کشورهای جهان اسلام اشاره کرد و نقش ارتباطات، ترکیب جمعیتی را در این کشورها تشریح کرد.
وی اضافه کرد: باید شاخص ها و خصوصیت هایی برای برنامه ریزی اجتماعی بر اساس معیارهای درست اجتماعی در پیش بگیریم یعنی وقتی از سیاست اجتماعی در جهان اسلام سخن می گوییم باید چارچوب هایی برای آن در نظر بگیریم نه این که تابلویی از توسعه پیش رویمان باشد که عده ای در آن له شوند و نابرابری در آن دیده شود؛  در سیاست گذاری اجتماعی درست باید  انسان ها هدف اصلی و ضمیر اجتماعی آحاد جامعه باشند  چرا که در نوعی سیاست گذاری اجتماعی که افراد هدف آن باشند عدالت اجتماعی افزایش می یابد .
وی در تعریف حمایت اجتماعی گفت: حمایت اجتماعی یعنی ما باید برای اقشاری از جامعه که فرصت های برابر ندارند کف حمایت اجتماعی را فراهم کنیم و نمی توان این افراد را به حال خود رها کرد.
ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست های اجتماعی جهان اسلام نمی توان فقر را نادیده گرفت بنابراین ما نیز در کشورمان محدود کردن فقر مطلق را در سال گذشته و سال جاری دنبال کردیم .
ربیعی افزود: نظریه توانمند سازی فقر و تقویت اشتغال خرد را در برنامه های خود قرار دادیم. اکنون ما در هر استانی کودکان محروم از تحصیل را به اسم می شناسیم و برای آنان برنامه ریزی هایی انجام دادیم چرا که حق تحصیل نباید از هیچ کودکی دریغ شود .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: دشوارترین سیاست گذاری های اجتماعی در بنیاد خانواده است چرا که اکنون دلایلی که به خاطر آنها طلاق اتفاق می افتد تغییر کرده است .


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳
کد خبر : ۱۱۱,۱۴۶