برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی در استان خراسان رضوی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب طرح های متقاضی دریافت تسهیلات خاطرنشان کرد : روند بررسی طرح ها و پرداخت تسهیلات باید با حداکثر سرعت و در عین حال سنجیده و با دقت انجام شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال بخش روستایی در دفتر مهندس سنجری و با حضور نمایندگان و کارشناسان ادارات ذیربط استانی از جمله جهاد کشاورزی ، صنعت معدن تجارت ، میراث فرهنگی ، بانک توسعه تعاون ، صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی تشکیل شد.

در این جلسه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب طرح های متقاضی دریافت تسهیلات خاطر نشان کرد : روند بررسی طرح ها و پرداخت تسهیلات باید با حداکثر سرعت و در عین حال سنجیده و بادقت انجام شود و بخصوص در مواردی که واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه در گردش برای طرح های کوچک و روستایی هستند، نباید زمان زیادی صرف بررسی و تصویب شود .

مهندس سنجری نظارت و دقت بر اجرای طرح اشتغالزایی روستایی را در تمام مدت اجرای طرح و حتی پس از پرداخت تسهیلات به متقاضیان مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است حتی پس از پرداخت تسهیلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب متقاضیان در نحوه بکارگیری تسهیلات اطمینان حاصل شود.

شایان ذکر است در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون طرح های واصله در نهایت تعداد 178 طرح به مبلغ 743/261 میلیون ریال و با پیش بینی ایجاد 566 فرصت شغلی جدید به تصویب رسید .

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۲۶
کد خبر : ۱۱۱,۲۲۴