روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی حرفه ای - زمان: 6 مرداد ماه

روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی حرفه ای
۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳
کد خبر : ۱۱۸,۰۲۴