برگزاری اولین همایش نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی - زمان: دوشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه - مکان: مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

علیرضا ناطقی مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی از برگزاری اولین همایش نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی خبر داد.

از جمله اهداف همایش کمک به ایجاد اشتغال مولد و پایدار،کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری، همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری در احداث نواحی قطب‌های صنعتی و کشاورزی،اجرای بند الف ماده (25) و ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر خرید خدمات از بخش غیر دولتی،کمک به اجرای برنامه های عمرانی و خدماتی دولت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها،خواهد بود.

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۱
کد خبر : ۱۱۹,۸۴۰