مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

سومین نشست هم اندیشی مدیران - انتقال تجربه با عنوان "ساختار نوآوارنه "برگزارشد

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : سومین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی و انتقال تجربه با موضوع ساختار نوآورانه برگزارشد .
سومین نشست هم اندیشی مدیران - انتقال تجربه با عنوان "ساختار نوآوارنه "برگزارشد
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، " داود صفوتی امین " درحاشیه این نشست که صبح امروز پنج شنبه 19 مهر درمحل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت : قراراست در این نشست یکی از مدیران استانی تجربیات موفق خود را برای حاضران مطرح کند . 
وی ادامه داد : هدف اصلی ازبرگزاری این سلسله نشست های هفت مرحله ای  ارائه ماژول های تخصصی  و عمومی به مدیران سراسر کشور  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است . 
صفوتی امین افزود : درماژول های تخصصی  مدیران استانی درشکل آموزش ، آئین نامه و یا بخشنامه و در ماژول های عمومی آموزش های مهارتی را می آموزند . 
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد : درسومین نشست که امروز در حال برگزاری است ماژول نوآوری درنظرگرفته شده است و براساس این محورچند مربی متخصص آموزش های لازم را به مخاطبان ارائه می دهند . 
وی گفت : مدیران کل اجرایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از سراسرکشور دراین نشست حضوردارند و برنامه دیگری برای انتقال دانش و تجربیات مدیران ستادی درآینده برگزارمی شود. 
صفوتی امین دراین نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به چند برنامه  درون سازمانی و در دست اجرا اشاره کرد و گفت : خلاقیت ، نوآوری و شایستگی در انتصابات ملاک های مهمی به شمارمی روند . 
گفتنی است سید محمود اکرم مدیرکل دفتر بودجه وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی تخصصی از مجموعه اقدامات انجام شده در این دفتر را توضیح و به سوال های حاضران پاسخ داد .  
گفتنی است در این نشست مسابقه ای خلاقانه برای مدیران استانی برگزار شد .
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۰
کد خبر : ۱۲۷,۳۳۲
کلیدواژه ها: مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، داود صفوتی امین ، ساختار نوآورانه