کسب رتبه برتر شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سیمان هگمتان

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سیمان هگمتان رزن موفق به دریافت کسب رتبه برتر کشوری در چهاردهمین دوره معرفی تعاونیهای برتر ملی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سیمان هگمتان رزن موفق به دریافت کسب رتبه  برتر کشوری  در چهاردهمین دوره معرفی تعاونیهای برتر ملی شد.