رییس سازمان کار استان اصفهان :مهلت تحویل مدارک برای دریافت بن کارگری تاپایان آذرماه افزایش یافت

رییس سازمان کار استان اصفهان گفت :مهلت تحویل مدارک برای دریافت بن کارگری پایان آذرماه افزایش یافت .
به گزارش روابط عمومی سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان مرتضی ماندنی افزود : بن کارگری به صورت یکساله پیش پرداخت می شود و در صورت قطع رابطه بین کارگر و کارفرما تا پایان امسال کارفرما متعهد می شود مابقی مبلغ را به سازمان کار وامور اجتماعی پس دهد .
وی افزود : امسال به جای پرداخت نقدی وجه بن از طریق بن کارت ملت برای هر نفر کارگر صادر می شود .
وی یادآور شد : کلیه کارفرمایان و یا نمایندگان آنها می توانند با در دست داشتن مدارک سامل فرم نمونه توافق نامه تعهد نامه کتبی شماره حساب و لیست ؟؟ با مراجعه به سازمان کار استان و یا ادارات تابعه در شهرستانها نسبت به تکمیل مدارک و دریافت بن اقدام کنند .

به گزارش روابط عمومی سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان ماندنی رئیس سازمان کار با بیان این مطلب افزود : بن کارگری به صورت یکساله پیش پرداخت می شود و در صورت قطع رابطه بین کارگر و کارفرما تا پایان امسال ،کارفرما متعهد می شود مابقی مبلغ را به سازمان کار وامور اجتماعی پس دهد .
وی افزود : امسال به جای پرداخت نقدی ،وجه بن از طریق بن کارت ملت برای هر کارگر صادر می شود .
وی یادآور شد : کلیه کارفرمایان و یا نمایندگان آنها می توانند با در دست داشتن مدارک شامل فرم نمونه، توافق نامه، تعهد نامه کتبی ،شماره حساب و لیست بیمه با مراجعه به سازمان کار استان و یا ادارات تابعه در استانها نسبت به تکمیل مدارک و دریافت بن اقدام کنند .
۲۴ آذر ۱۳۸۶ ۱۳:۲۴
کد خبر : ۱۶,۹۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید