رییس مرکز ملی بهر وری ایران:برای رشد بهره وری باید دستمزدها تابع بهره وری باشد

برای ارتقا بهره وری در اقتصاد ملی دستمزد نیروی کار باید تابعی از بهره وری باشد .
به گزارش روابط عمومی وزارت کار دکتر میرزایی رییس مرکز بهره وری ایران در نشست علمی موسسه کار وتامین اجتماعی با بیان این مطلب گفت : اگر کلیه فعالیت ها در حوزه بهره وری تعطیل شود اما دستمزدها تابع بهره وری گردد بدون تردید شاهد تحول عظیمی دراین عرصه خواهیم بود
رییس مرکز ملی بهره وری ایران با اشاره به این که شاخص های بهره وری در تمام حوزه ها تدوین شده ، گفت : مجموعه واقعیت های پیرامون جامعه، بهره وری را به یک مسئله محوری تبدیل کرده است واین واقعیت ها ، بهره وری را با بسیاری از اهداف وبرنامه های اساسی کشور پیوند زده است .
دکتر میرزایی به الزام های قانونی در خصوص ارتقای
بهره وری اشاره کرد وگفت : براساس الزامات قانونی در سند چشم انداز 20 ساله باید کشور در وضعیتی متمایز از سایر کشورهای منطقه قرار گیرد اما مقایسه ها نشان می دهد برای رسیدن به این وضعیت ،باید مسیر طولانی را طی کنیم
وی گفت : در برنامه چهارم 5/2 درصد از رشد 8 درصدی اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری تحقق یابد و این در حالی است که از این منظر با کشورهایی مقایسه خواهیم شد که نیمی از رشد اقتصادی خود را از طریق بهره وری محقق می سازند .
رییس مرکز ملی بهره وری با اشاره به گزارش سازمان آسیایی بهره وری در فاصله سالهای 1993 تا2002 ، یادآور شد : در این گزارش، بهره وری عوامل کل در ایران نزدیک به صفر اعلام شده است .
دکتر میرزایی افزود : گزارش اقتصادی سال 84 کشور نیز بهره وری را 74 صدم درصد عنوان کرده است .
وی یادآورشد : این در حالی است که براساس برنامه چهارم باید این رقم به 3/2 درصد می رسید .
دکتر میرزایی اهتمام به بهره وری را یک نیاز استراتژیک عنوان کرد وگفت : محو فقر به نحوی به مقوله بهره وری پیوند دارد و خطر ناک ترین فقر ،ناشی از بی تحرکی در تولید است .
وی پویایی درکارو تلاش را بهترین گام برای فقر زدایی عنوان کرد وافزود : گسترش اشتغال نیز با بهره وری پیوند دارد.
وی افزود : ممکن است تحقق رشد 8 درصدی از طریق سرمایه گذاری وافزایش نهاده ها امکان پذیر باشد اما تنها رشدی قابل اعتماد وموجب توسعه پایدار است که از طریق ارتقا بهره وری محقق گردد .
دکتر میرزایی افزود : اتکای رشد اقتصادی به منابع نفتی که از متغییر های بیرونی تاثیر می پذیرد بسیار خطرناک است
وی تاکید کرد : ارتقا کیفیت زندگی، افزایش رفاه، گسترش بازار کسب وکارو رونق اقتصادی در شاخص های بهره وری تجلی پیدا می کند و ملاک سلامت اقتصادی ، میزان سهم بهره وری در کارآیی اقتصادهرکشوری است .
وی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را معلول بهره وری در هر جامعه عنوان کرد وگفت : سرمایه ها به سمت جامعه ای گرایش دارند که بهره وری در اقتصاد آن بالا باشد .
دکتر میرزایی بهره وری نیروی کار را شاخصی مهم ذکر کرد و افزود : متاسفانه برخی آمارها نشان می دهد ، نیمی از جمعیت در تولید ناخالص ملی سهم موثری ندارند . زیرا شاخص تحرک ملی در شاخص بهره وری نیروی کار متجلی می شود .
دکتر میرزایی افزود : به دلیل این که اقتصاد کشور متکی به نفت است به تدریج جامعه به سمت استقلال از نیروی انسانی وبی نیازی از تحرک و پویایی گرایش پیدا کرده است .
وی گفت : زمانی که هزینه های توسعه بجای نیروی انسانی از طریق منابع طبیعی تامین شود بی تردید ، بی تحرکی وسستی در کشور گسترش می یابد .
دکتر میرزایی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ارتقای بهره وری در سالهای اخیر ، گفت : اقدامات موثری در این حوزه صورت گرفته ودستگاهها وبخش های مختلفی در این زمینه به موفقیت دست یافته اند ، اما متاسفانه شاهد رشد بهره وری در کل سیستم نیستیم
وی رشد نکردن بهره وری را در جامعه ناشی از نبود اقتضائات وشرایط عنوان کرد وگفت : پیش از توجه به تکنولوژی، آموزش ومهارت باید اقتضائات رشد بهره وری نیروی را فراهم ساخت .
دکتر میرزایی تاکید کرد : تا زمانی که دستمزد ها تابعی از بهره وری نباشد وقتی منافع کارگر وکارفرما همسو نگردد بدون تردید شاهد ارتقا بهره وری نخواهیم بود .
وی گفت : براساس مطالعه ای که سال1350 تا 1380 بخش صنعت را مورد بررسی قرار داده نشان می دهد تولید 6/5درصد ، نیروی کار 8/3درصد ،سرمایه 4/6 درصد و مصرف انرژی6/9 درصد رشد کرده است که نتایج نشان می دهد تلاش های صورت گرفته در توسعه اشتغال چندان موثر نبوده است . وباید بررسی کرد چرا
سرمایه گذاران بیشتر بدنبال استفاده از «صنایع سرمایه بر» هستند که قانون کار می تواند یکی از دلایل باشد .
۱۳ آذر ۱۳۸۶ ۱۲:۰۱
کد خبر : ۱۷,۰۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید