میانگین هزینه ایجاد هر شغل در بنگاه های کوچک 19 میلیون تومان است

سرویس با خبرنگاران حوزه - راحله ایمانی آزاد – خبرگزاری فارس
علی رغم آنکه در آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین میانگین هزینه ایجاد هرفرصت شغلی 10 میلیون تومان پیش بینی شده بود، گزارش عملکرد 14 ماه اجرای این ایین نامه از هزینه 19 میلیون تومانی برای هر شغل خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری مهمترین وعده دولت نهم در آغاز کار بود و با شروع فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی تمام توان مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی را در تحقق این مهم متمرکز کرد و توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده را محور اصلی برنامه های اشتغال زایی خود قرار داد.
بنابراین گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم برای اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین با همکاری و هماهنگی نظام بانکی کشور ، 10 بانک دولتی را به عنوان مسئول پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده تعیین و معرفی کرد که در سال 84 و 85 باید 35 درصد مانده منابع خود را به بنگاه های زودبازده پرداخت می کردند.
به گزارش فارس وزیر کار از واگذاری مسئولیت پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده به نظام بانکی کشور 2 هدف را دنبال می کرد، اول آنکه محدودیت کارشناسان سازمان های کار استان روند بررسی پرونده های مربوط به طرح های زودبازده را طولانی می کرد، ضمن آنکه کارشناسان وزارت کار طرح های بنگاه های زودبازده را صرفا از جنبه اشتغال زایی بررسی می کنند و بررسی کارشناسی این طرح ها از جنبه صرفه اقتصادی و بازگشت منابع مالی با کمک کارشناسان بانک ها انجام می شود و طرح های زودبازده به شرطی به مرحله قرارداد با بانک می رسند که صرفه اقتصادی و بازگشت منابع مالی آنها در بانک ها تایید شود.
دومین هدفی که محمد جهرمی از واگذاری پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده به بانک ها دنبال می کرد، هدایت منابع بانک ها به مسیر واقعی تولید و صنعت بود تا با صرف منابع بانک ها در تولید، صنعت، کشاورزی و فعالیت های خدماتی، منابع بانک ها به جای آنکه موجب افزایش تورم شوند، با هدایت این منابع در بخش های یاد شده با کاهش نرخ تورم، حداکثر استفاده از منابع بانک در جهت تولید واقعی به عمل آمده و با گردش بهینه منابع مالی از کاهش و افت ارزش پول ملی جلوگیری شود.
محمد جهرمی در موارد متعدد در مصاحبه های خود با رسانه ها میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی را 100 میلیون ریال اعلام کرده بود و امیدوار بود با اختصاص 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های زودبازده حدود 2 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، در این راستا و با این معیار کارفرمایانی که نیرو های مشمول مستمری صندوق بیکاری را به کار می گرفتند به ازای اشتغال هر نفر از این نیرو ها 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت می کردند.
همچنین اداره اشتغال اتباع خارجی نیز در زمان اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در پاییز سال 85، کارفرمایانی که نیروی کار خارجی خود را با نیروی کار داخلی جایگزین می کردند، برای دریافت 100 میلیون ریال تسهیلات از محل اعتبار تسهیلات بنگاه های زودبازده معرفی می کرد.
به گزارش فارس با گذشت 14 ماه از اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین و با پرداخت 87 هزار و 68/292 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان بنگاه های زودبازده تنها 458 هزار و 703 فرصت شغلی ایجاد شده است، یعنی برای هر فرصت شغلی 303/190 میلون ریال که 90 درصد بیش از میانگین پیش بینی شده در آیین نامه بنگاه های زود بازده است.
بنابراین گزارش میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در طرح های تایید شده در بانک ملی که با پرداخت 16 هزار و 12/579 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان طرح های زودبازده و ایجاد 76 هزار و 540 فرصت شغلی 607/216 میلیون ریال است که 116 درصد بیش از میانگین پیش بینی شده است.
بانک کشاورزی حداقل انحراف را از میانگین پیش بینی شده داشته و با پرداخت 12 هزار و 85/424 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، 122 هزار و 628 فرصت شغلی در این بنگاه‌ها ایجاد کرده است که میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در این بانک 321/101 میلیون ریال است که نشان‌دهنده تنها یک درصد انحراف از میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه بنگاه‌های زود بازده می‌باشد.
اما بانک ملت با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی برابر 511/280 میلیون ریال، 180 درصد از میانگین پیش‌بینی شده در آئین نامه انحراف داشته است، این بانک با پرداخت 14 هزار و 89/207 میلیارد ریال تسهیلات تنها 50 هزار و 650 فرصت شغلی ایجاد کرده است.
بانک سپه و بانک توسعه صادرات پس از بانک ملت بدترین میانگین را داشته‌اند و به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 570/257 و 712/253 میلیون ریال، به ترتیب 157 درصد و 153 درصد از میانگین پیش‌بینی شده در آئین نامه انحراف داشته‌اند.
بانک سپه با پرداخت 10 هزار و 30/293 میلیارد ریال تسهیلات، 39 هزار و 963 فرصت شغلی و بانک توسعه و صادرات با پرداخت 49/33 میلیارد ریال تنها 132 فرصت شغلی ایجاد کرده است.
بانک صنعت و معدن و بانک صادرات به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 502/246 و 224/245 میلیون ریال به ترتیب 146 درصد و 145 درصد از آئین نامه بنگاه های زود بازده انحراف داشته‌اند.
بانک صنعت و معدن با پرداخت هزار و 32/845 میلیارد ریال، 7 هزار و 486 فرصت شغلی و بانک صادرات با پرداخت 15 هزار و 03/890 میلیارد ریال تسهیلات 64 هزار و 798 فرصت شغلی ایجاد کرده‌ است.
بانک رفاه و بانک مسکن به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 412/110 میلیون ریال و 158/135 میلیون ریال پس از بانک کشاورزی کمترین انحراف را از میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده در آئین نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زود بازده و کارآفرین داشته‌اند.
بانک رفاه با پرداخت 2هزار و 12/158 میلیارد ریال تسهیلات 19 هزار و 546 فرصت شغلی ایجاد کرده است و بانک مسکن با پرداخت 2 هزار و 42/494 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بنگاه‌های زود بازده 18 هزار و 457 فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.
بانک تجارت با پرداخت 11 هزار و 93/265 میلیارد ریال تسهیلات و ایجاد 58 هزار و 513 فرصت شغلی میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 537/192 میلیون ریال بوده است که 92 درصد از میانگین آئین نامه بنگاه‌های زود بازده انحراف داشته است.
به نظر می‌رسد میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در همه بانک‌ها بیش از رقم میانگین پیش‌بینی شده در آئین‌نامه بوده است و نظام بانکی در بررسی هزینه ایجاد بنگاه‌ها و صرفه اقتصادی و بازگشت منابع مالی آن دچار مشکلاتی است که نمی‌تواند دومین هدف مورد نظر وزیر کار و امور اجتماعی را در واگذاری پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده به نظام بانکی کشور تامین کند.
با توجه به آنکه میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی تنها در 3 بانک کشاورزی، مسکن و رفاه از میانگین نظام بانکی پائین‌تر است و میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در 7 بانک دیگر همگی بیش از میانگین نظام بانکی است، توجه و نظارت بیشتر در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده ضروری به نظر می‌رسد.
اگر در پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دقت لازم به عمل نیاید بیش از آنکه پرداخت تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده صرف شود موجب اتلاف منابع مالی بانک‌ها بوده و نوعی نقض غرض به وجود خواهد آمد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط تجربه موفقی در سراسر جهان در رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال داشته‌اند و توجه بیشتر مسوولین به اجرای آئین نامه بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین می‌تواند مانع از آن شود که این بنگاه‌ها در ایران به تجربه تلخی تبدیل شوند.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ ۱۴:۲۶
کد خبر : ۱۸,۱۱۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید