مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار: سهام ترجیحی کارگران بر اساس سهام عدالت پرداخت می شود

مسعود کاظم زاده گفت : بر اساس پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و موافقت ریاست جمهوری سهام ترجیحی به کارگران بر اساس سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
به گزارش حوزه اطلاع رسانی وزارت کار و امور اجتماعی مسعود کاظم زاده در گفت وگو با خبرنگار این حوزه افزود: یکی از استراتژیهای 14 گانه وزارت کار مشارکت نیروی کار در منافع بنگاه های اقتصادی است. در این زمینه یکی از وظایف اداره کل امور اجتماعی و سهام کارگران وزارت کار نظارت بر واگذاری سهام ترجیحی به کارگران با هدف ارتقاء بهره وری ، احساس مسئولیت در حفظ و نگهداری اموال کارگاه ، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت روابط کار و کارگری است .
کاظم زاده افزود: بر اساس ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است در هنگام واگذاری شرکت های دولتی 15 درصد از سهام قابل واگذاری را برای کارگران همان واحد منظور نماید به نحوی که آنان با پرداخت 20 درصد نقد و الباقی 5 ساله و با خرید یک میلیون تومان سهام می توانند از مزایای سهام ترجیحی برخوردار شوند.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در همایش ملی کارگران نمونه سال 1385 طی پیشنهادی که از سوی وزیر محترم کار و امور اجتماعی به ریاست محترم جمهوری شد مقرر گردید آیین نامه سهام ترجیحی بر اساس سهام عدالت مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به نحوی که کارگران بتوانند با مبلغ ریالی بیشتری از سهام ترجیحی استفاده نمایند. همچنین مبلغ پیش پرداخت 20 درصدی حذف و اقساط پرداختی نیز به ده سال افزایش یابد.
کاظم زاده گفت : این طرح در هیات عالی واگذاری سهام مورد تصویب قرار گرفت و طرح به هیات محترم دولت تقدیم شد ، که بر اساس اطلاع واصله هیات دولت نیز طرح یاد شده را مورد تصویب قرار داده ولی تاکنون ابلاغ نشده است و به محض ابلاغ، جزئیات آن متعاقباً به اطلاع کارگران عزیز خواهد رسید .
گفتنی است : کارگران به موجب اصلاحیه یاد شده می توانند از سهام شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی بر اساس فرمان مقام معظم رهبری بهره مند شوند.
۲۲ فروردین ۱۳۸۶ ۱۵:۰۱
کد خبر : ۱۸,۵۰۹