آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد با نظارت وزارت کار تاسیس می‌شوند

آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد با تصویب هیات وزیران زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار تاسیس می‌شوند.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه هشتم مرداد ماه آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد را در 6 فصل و 45ماده تصویب کرد که بر اساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پس از طی مراحل مورد نیاز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد با اعتبار پنج ساله دریافت کنند.
بالاترین مرجع نظارت و تصمیم‌گیری در امور مراکز آموزشی بخش خصوصی، هیات مرکزی نظارت است که طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصلاح آیین نامه و تعیین ضوابط مربوط به آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد و نیز ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای هیاتهای نظارت استانها تشکیل می‌شود.
این هیات می‌تواند ضوابط، دستورالعملها و جداول مربوط را در اموری نظیر: شرح وظایف و مسؤلیتها و ترکیب اعضای هیاتهای نظارت استانها، تشخیص صلاحیتهای فردی موسس و مدیر و مربیان آموزشگاه ها و شرح وظایف و مسؤلیتهای آنان، آیین نامه تخلفات و مجازاتها و جداول مربوط به آنها، صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط آموزشی و اداری و مالی، رسیدگی به امور آموزشگاه های آزاد و موضوع مراکز آموزشی غیرمجاز را تدوین، تصویب و ابلاغ کند.
اعضای این هیات به پیشنهاد رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تایید وزیر کار و اموراجتماعی منصوب می‌شوند.
موسسان آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد که صلاحیتهای آنان بر اساس ماده ( 5 ) آیین نامه مصوب دولت به تایید رسیده باشد، علاوه بر درخواست صدور و تمدید پروانه تاسیس و تحویل مدارک لازم به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظفند مدیر و مربیان واجد شرایط و محل آموزشگاه را به سازمان معرفی کنند و تجهیزات آموزشی مورد تایید کارشناسان سازمان را منطبق با استانداردهای آموزشی فراهم آورند.
پروانه تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد پنج سال اعتبار دارد و در صورت استمرار شرایط صدور، طبق جدول پیش بینی شده قابل تمدید است.
متقاضیان مربیگری نیز در صورت قبولی در آزمون صلاحیت فنی و حرفه‌ای سازمان، کارت مربیگری پنج ساله دریافت می‌کنند که در صورت استمرار و یا تایید مجدد صلاحیتها، تمدید خواهد شد.
طبق مقررات فصل چهارم این آیین نامه، حداقل سن کارآموزان برای شرکت در دوره‌های آموزشی 12 سال تمام است و پذیرش کارآموزان زیر 15 سال با اجازه کتبی ولی یا قیم قانونی آنان صورت می‌گیرد.
صاحب پروانه آموزشگاه در طول زمان برگزاری دوره‌های آموزشی جز با توافق کتبی کارآموزان یا بازپرداخت شهریه آنان، حق تعطیل کردن آموزشگاه را ندارد و انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس آموزشگاه به اشخاص واجد شرایط فقط با هماهنگی و تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است.
همچنین تعطیل شدن یا فعالیت مجدد هر یک از حرفه‌های مورد آموزش در این آموزشگاه ها باید با توافق این سازمان انجام شود.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حداقل سالی یک بار آزمون متقاضیان مدیریت و مربیگری آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد را برگزار می‌کند و نیز انجام آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهینامه مهارت آنان را بر عهده دارد.
این سازمان در عین حال موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آمورشی مشاغل زیرمجموعه پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت بعمل آورد. علاوه بر آن همه ساله بر حسب نیاز بازار کار و صنعت، اصلاح رشته‌های آموزشی و صلاحیت متقاضیان مدیریت و مربیگری آموزشگاه ها را جهت تصویب به وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد می کند.
بر اساس ماده 31 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، تمام آموزشگاه هایی که قبل از تصویب آن تاسیس شده‌اند باید ظرف یک سال پس از ابلاغ، شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند ولی آموزشگاه هایی که طبق قانون یا تصویب هیات وزیران دارای آیین نامه خاص هستند از شمول آن مستثنی شده‌اند.
۲۵ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۱۲
کد خبر : ۲۰,۱۵۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید