میزان یارانه تسهیلات طرحهای زود بازده در بخشهای مختلف مشخص شد

بر اساس دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و متوسط میزان یارانه دولت به تسهیلات طرحهای زود بازده در بخشهای کشاورزی،صنعت،خدمات و تعاون مشخص شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ماده یک این دستورالعمل دامنه شمول طرح های موضوع این دستورالعمل"طرح های جدید"،" طرح های نیمه تمام"و " طرح های توسعه ای بنگاه های موجود" عنوان شده اند.
بر اساس ماده 2 این دستور العمل یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به بنگاه های مشمول این دستورالعمل تابعی از سه عامل "موضوع"، "منطقه" و "زمان" است.
ماده3 دستورالعمل ماده 5 عنوان می کند: چنانچه طرح متقاضی بنا به تأیید کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آنگاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عمل به عنوان یارانه سود وکارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره ماده 3 اضافه می کند حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می شود.
ماده 4 دستورالعمل ماده 5 یادآور می شود: منظور از طرح زودبازده در این دستورالعمل طرحی است که مدت زمان اجرای آن کمتر یا برابر 24 ماه باشد.
ماده 5 نیز اضافه می کند: اولویت های موضوعی این دستورالعمل با توجه به اهداف موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی عبارتند از: موضوع فعالیت، تعاونی بودن، کارآفرینی، سرانه ایجاد اشتغال .
بر این اساس میزان یارانه موضوعات فوق از نرخ سود 14 درصد عبارتند از "فعالیت در بخش کشاورزی تا 4درصد تسهیلات اعطایی" ، "فعالیت در بخش صنعت و معدن تا 5/3 درصد تسهیلات اعطایی" ،" فعالیت در بخش خدمات تا 2درصد تسهیلات اعطایی (در خدمات آموزشی تا 4درصد)" و "تعاونی بودن طرح 1 درصد تسهیلات اعطایی" و"کارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن تولیدات تا 3 درصد تسهیلات اعطایی".
تبصره این ماده اضافه می کند: ماده فوق بر مبنای نظر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری و در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اعمال می شود.
ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 5 عنوان می کند: میزان یارانه مرتبط با ویژگی های مناطق محل اجرای طرحها بر اساس آخرین مصوبات هیأت وزیران در خصوص توسعه نیافتگی مناطق به شرح زیر محاسبه و اعمال می شود:
" اجرای طرح های اقتصادی در روستاها و دهستان های نقاط کمتر توسعه یافته 4درصد"،" اجرای طرح های اقتصادی در مراکز بخشها و شهرستان های کمتر توسعه یافته 3درصد"،" اجرای طرح های اقتصادی در مراکز استان های کمتر توسعه یافته 1درصد"،" اجرای طرح های اقتصادی در روستاها و دهستان های غیرشهرستان های مرکز استان در مناطق برخوردار 2درصد"،" اجرای طرح های اقتصادی در بخشها و شهرستان های مناطق برخوردار غیر از شهرستان های مرکز استان 1درصد"،"روستاها و دهستان های شهرستان های مراکز استان 1درصد".
همچنین بر اساس ماده 7 به ازای هر ده درصد افزایش در میزان آورده متقاضی از یک درصد افزایش یارانه موضوع 3 این دستورالعمل حداکثر تا 3 درصد برخوردار می شود.
ماده 8 اضافه می کند: چنانچه مجموع امتیازات متقاضی به صورتی باشد که یارانه دولت در طرح متقاضی به 15درصد نرسد به ازای هر ده درصد زمان تسریع درانجام طرح نسبت به کل زمان استاندارد اجرای طرح یک درصد به سهم یارانه دولت اضافه می شود.
۱۶ اَمرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۲۸
کد خبر : ۲۰,۲۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید