معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال: 15درصد یارانه دولت به بنگاه های کوچک و زود بازده پرداخت می شود

معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال گفت:15درصد یارانه دولت به بنگاه های کوچک و زود بازده پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دکتر جواد فرشباف ماهریان در جمع خبرنگاران گفت:با سیاست گذاری اشتغال که در وزارت کار و امر اجتماعی صورت گرفته است، وزارت کار در صدد است تا در مجموعه نظام اقتصادی کشور و دولت تمرکزی برای سیاستگذاری اشتغال ایجاد کند تا تمام نیروها و ظرفیتها در یک راستا باعث افزایش هم افزایی در ایجاد اشتغال شده و خود به خود به سمت کاهش بیکاری خواهیم رفت.
وی افزود:تغییر دیدگاه و نگرش ارکان نظام نسبت به مباحث اشتغال، بیکاری و کارآفرینی و چگونگی هماهنگی سازمانها و مجموعه عوامل اثرگذار در موضوع اشتغال مهمترین فعالیت وزارت کار در سال گذشته در جهت توسعه اشتغال پایدار بوده است و ایجاد زمینه های اشتغال برای استقرار و تداوم اشتغال پایدار باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.
دکتر فرشباف اشتغال را تابع رشد اقتصادی خواند و گفت:برنامه ریزی و تنظیم بازارکار علاوه بر بهره‌وری از مهمترین عوامل موثر بر تولید ناخالص ملی است به نحوی که اثرات این برنامه ریزی ها در اقتصاد کشور دیده می شود. هرچند سرمایه گذاری ارتباط زیادی با وزارت کار ندارد ولی آنچه که از دید ما اهمیت دارد آن است که سیاستگذاری اشتغال در کشور به صورت جزیره های منفک از فعالیت دستگاه ها صورت می گیرد.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی نیروی انسانی و منابع گفت:بسیاری از ظرفیتها و پتانسیل های کشوری به صورت بهینه و مطلوب مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و به همین دلیل بهره وری منابع پایین است و بهره وری منابع انسانی اگر خیلی خوشبین باشیم معادل سرمایه گذاری است.
وی افزود:76 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی مستقیما وارد بازار کار نمی شوند و عملا دو سوم نیروهای آموزش دیده کشور به خاطر عدم هماهنگی با نیازهای جامعه امکان ورود به بازار کار را ندارند ولی با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان بیش از سه چهارم نیروهای آموزش دیده را وارد بازار کرد.
معاون سیاست گذاری اشتغال وزارت کار گفت:موضوع کارآفرینان در جامعه ما سازمان یافته نیست و علی رغم اینکه جمعیت فارغ التحصیل و جوان کشور بالا است نرخ بیکاری جامعه جوان کشور بیش از 2 برابر نرخ بیکاری است.
وی افزود:پیش بینی شده است با آموزش مهارت های ضروری به جوانان و با استفاده از خلاقیت و ریسک پذیری آنان بنگاه‌های اقتصادی جدیدکارآفرین و قدرتمندی تشکیل شود و در تکمیل این امر ضمن اختصاص منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، جشنواره های کارآفرینی برای هدایت جامعه جوان به سمت بازار کار با توجه به نیازهای بازار برگزار خواهد شد.
دکتر فرشباف گفت:ارزیابی 27ساله ما از رویکرد وزارت کار این است که با تمام پیگیریها در موارد تعدیل نیرو وقتی برای کارگر حکم بازگشت به کار صادر می شد،کارگاه کارگر تعدیل شده را نمی پذیرفت و وزارت کار به دنبال تغییر رویکرد روابط کار از تنظیم روابط کار به تسهیل روابط کار است و در صدد است به جای تحمیل نیروی تعدیل شده با افزایش شغل یا توسعه بنگاه ها از طریق آموزش مجدد همین نیرو ها را دوباره بکار بگیرند.
وی افزود: وزارت کار رویکرد تنظیم روابط کار را به سمت تسهیل روابط کار هدایت کرده و شوراهای سازش، شوراهای حل اختلاف و... برای ایجاد تفاهم بین کارگر و کارفرما تشکیل شدند و هر واحد اقتصادی می تواند با استفاده از منابع مالی دولت بنگاه خود را توسعه دهد و ضمن افزایش اشتغال نیروهای موجود را با محوریت کار و تولید حفظ کند،بنگاه باید موجود باشد تا کارگر و کارفرما وجود داشته باشند.
معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به وزارت کار و استقرار دبیرخانه های کار گروه های اشتغال و سرمایه گذاری در سازمان های کار و فنی و حرفه ای استان ها گفت:نرم افزار بنگاه های اقتصادی برای جهت دهی سرمایه گذاری های استانی متناسب با استعداد و ویژگی های استانها و دسترسی استانها تدوین شده و در اختیار استانها قرار گرفته است همچنین سند اشتغال وزارتخانه های اشتغالزا در 30 استان کشور تهیه شده است.
وی افزود:تفاهم نامه های همکاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی برای 100 هزار فرصت شغلی،بنیاد شهید برای 20 هزار فرصت شفلی،سازمان زندان ها برای 15هزار فرصت شغلی،سازمان بهزیستی برای 20 هزار فرصت شغلی و شرکت ملی فرش برای60 هزار فرصت شغلی ، در مجموع 215 هزار فرصت شغلی در قالب همکاری مشترک با سازمان های مورد نظر پیش بینی شده است.
معاونت برنامه ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی گفت:200 هزار طرح با تعهد 680 هزار فرصت شغلی برای دریافت تسهیلات بنگاه های کوچک و زودبازده به وزارت کار ارسال شده است که 80 هزار طرح از سوی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته است و 30 هزار طرح به مرحله عقد قرارداد رسیده و 95 هزار میلیارد ریال از سوی سیستم بانکی به این 30 هزار طرح تخصیص یافته است.
دکتر فرشباف با اشاره به ارائه 200 هزار طرح در قالب بنگاه های کوچک و زودبازده در کارگروه های استانی گفت:طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در دبیرخانه شورای عالی اشتغال مطرح شده است و پیش بینی می کنیم از این طریق 200هزار فرصت شغلی است.
وی تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک و زود بازده را کارگاه هایی هستند که کمتر از 50 نفر نیرو و اعتباری کمتر از 10 میلیارد ریال دارند و ارائه تسهیلات مالی یا طرحها یکی از راه‌های اشتغال‌زایی است.
وی تاکید کرد برای رسیدن به نرخ بیکاری پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه باید سالانه 900 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و تا پایان سال پنجم برنامه چهارم نرخ بیکاری از 4/12 درصد فعلی به 4/8 درصد کاهش یابد.
دکتر فرشباف گفت:وزارت کار از وزارت صنایع توقع تاسیس کارخانه ندارد. وزارت صنایع با ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی با هدف ایجاد و گسترش شرکتهای کسب و کار خوشه‌ای یا زنجیره‌ای می تواند 100 هزار شرکت کارآفرین تاسیس کند. وظیفه شرکت‌های مادر تخصصی ساماندهی بخش خصوصی و گردآوری سرمایه‌های پراکنده این بخش از طریق مکانیزم تعریف شده‌ای است که در درون شرکتهای کارآفرین ایجاد می‌شود.
وی درباره واگذاری شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی در کنار تاسیس شرکت‌های مادر تخصصی به عنوان یکی از اهداف وزارت کار گفت: در سند فرابخشی توسعه اشتغال هم‌پوشانی دستگاه‌ها به لحاظ طرح‌های اشتغالزا از بین رفته و به صورت دقیق اشتغالی که هر دستگاه ایجاد می‌کند مشخص می شود.
معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار با تاکید بر این که در اعزام نیروی کار به خارج از کشور به دنبال افراد متخصص و فنی هستیم، گفت: برای تضمین یافتن شغلی متناسب با تخصص و توانایی اعزام شدگان به خارج از کشور از کاریابی‌های تخصصی استفاده کرده و این کاریابی ها باید قرارداد همکاری دو جانبه ارائه دهند. علاوه بر آن درصددیم سفارتخانه‌های خارج از کشور را نیز در بحث اشتغال خارج از کشور اتباع ایرانی دخیل کنیم.
وی افزود: طرح گردآوری اطلاعات آماری بنگاه‌های کوچک در دستور کار وزارت کار قرار دارد و ماندگاری بنگاه‌های کوچک مشروط به این است که این بنگاه ها تحت پوشش شرکت‌های مادر تخصصی قرار بگیرند و تولید خوشه‌ای یا زنجیره‌ای داشته باشند در غیر این صورت میانگین عمر آنها همچنان 4/2 سال خواهد بود.
دکتر فرشباف گفت:بررسی موانع تولید و اشتغال با همکاری وزارتخانه‌های صنایع، تعاون و جهاد، جایگزینی 20 هزار نفر نیروی کار داخلی به جای نیروی کار خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق کاریابی‌های غیردولتی، اعزام 505 نفر نیروی کار متخصص و فنی به خارج از کشور، انجام 166 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی، بررسی 8500 حادثه در حین کار، طراحی ساختار عملیاتی برای وزارت کار، گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی، رایزنی با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم،‌ تحقیقات و فناوری جهت درج کتب مربوط به کار و تولید در مجموعه کتب مدارس و دانشگاه از اهم اقدامات وزارت کار طی یک سال گذشته بوده است.
۱۱ اَمرداد ۱۳۸۵ ۲۰:۰۲
کد خبر : ۲۰,۲۳۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید