طرح ملی و جامع مدیریت مهاجرت اجرا می شود

«طرح ملی و جامع مدیریت مهاجرت در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفت.»
به گزارش ایسنا، پیروز سعادتی، مدیر کل توسعه اشتغال خارج از کشور، دنیای بازار کار را دنیای با رقابت فشرده و شدید عنوان کرد و افزود:«دراین بازار اکثریت به دنبال سهم بیشتری از بازار هستند و به عبارت دیگر ورود به این عرصه در معنای ورود به جنگ رقابتی در حوزه اقتصاد است، از سویی کشورهای دیگر در زمینه ورود به بازار کار حدود 60تا70 سال تجربه دارند و اقتصاد کشور خودرا براساس اعزام نیرو بنا نهاده اند، درحالی که ایران تنها دو سال است که به این موضوع به صورت جدی پرداخته است.»
سعادتی گفت:«در طرح ملی و جامع مدیریت مهاجرت، مکانیزم های پیش بینی شده می بایست به قانون تبدیل شوند و با ایجاد تغییراتی در برخی ساختارهای دولت امکان پاسخگویی مخاطبان جوان کشور ایجاد شرایطی برای تعیین جایگاه مناسب در عرصه بین المللی و اعزام نیروی کار برای کشور ایران فراهم می گردد.» وی این طرح را شامل دوبخش پروژه های کوتاه مدت و پروژه های بلند مدت عنوان کرد که از طریق همکاریهای مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده ای از مرکز مطالعات استراتژیک مجلس طرح دنبال می شود و بعداز انجام کارهای مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
وی ار همکاری مناسب و مطلوب تمامی دستگاه ها و استقبال مجلس از طرح های پیشنهادی خبر دادو خاطر نشان کرد:« مجلس به طرح پیشنهادی در زمینه طرح ساماندهی ایرانیان خارج رای داد و در این خصوص ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شد.»
به گفته وی، این طرح به مسائل مهاجرت و اشتغال در خارج ازکشور می پردازد و در این طرح شورایعالی ساماندهی ایرانیان مقیم خارج درقالب گروه اقتصادی به این موضوع پرداخته است و براساس آن دستگاههای مختلف با یکدیگر همفکری لازم را انجام می دهند.
وی گفت.« با شورایعالی ساماندهی ایرانیان مقیم خارج نیز در قالب این طرح همکاریهای مستمر را خواهند داشت و در صورت تصویب طرح در مجلس بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی مهاجرت به عنوان کارشناس فنی و مشاوره ای با ما همکاری خواهند کرد.»
وی تصریح کرد:« دراین طرح براساس کنوانسیون وین و بر اساس کنوانسیون های سازمان بین المللی کاراز جمله 141و142 هرنیروی کارمهاجر موقت و یا دراز مدت می بایست از حداقل حقوق خود مانند بهداشت، تامین اجتماعی و دستمزدها و مرخصی و ارتباط با خانواده برخوردار شود و در جلسات سازمان ملل متحد موضوع حفظ شان انسان در برنامه های جهانی سازی مورد توجه کشورها قرار گرفته است.»
مدیر کل توسعه اشتغال خارج ازکشور بخشی از محورهای طرح ملی و جامع مدیریت مهاجرت را مربوط به کار شایسته دانست و اظهار داشت:« دراین طرح به دلیل حضور مخاطب کشورهای خارجی در بخش خصوصی اعزام نیرو از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد. ولی براساس انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های دو جانبه یا چند جانبه با کشورهای مختلف از بخش خصوصی حمایت سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد.»

۳۰ فروردین ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۲۲,۱۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید