گسترش فرهنگ کار آفرینی در بنگاههای کوچک اقتصادی

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: مقوله کارشایسته به بهبود شرایط کار توجه دارد و حرمت و کرامت انسانی محور آن است.
"محمدرضاسپهری " در گفت و گو با ایرنا افزود: سازمان بین المللی کاراز بدو تاسیس (1919 میلادی ) اندیشمندان عرصه کار و تولید را بر آن داشت که در زمینه ارتقا، بهبود و استاندارد کردن شرایط کار در کشورهای عضو فعالیت کنند.
وی تصریح کرد، سازمان بین المللی کار در سال 1998 میلادی اعلامیه ای با عنوان "حقوق بنیادین کار " صادر و از میان 185 مقاوله نامه، هشت مورد آن را که حقوق انسانها را مورد توجه قرارداده بود، انتخاب کرد تا تمام کشورهای عضو و غیر عضو به رعایت آنها ملزم باشند.
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در خصوص اهداف کارشایسته اظهارداشت، اهداف کارشایسته مبتنی بر مولفه های حقوق بنیادین کار ( شامل هشت مقاوله نامه ) اشتغال و آموزش ، حمایتها و گفت و گوهای اجتماعی است.
سپهری کار شایسته را ایجاد فرصتهای برابر برای تمام آحاد جامعه ذکر کرد و افزود: کار شایسته، ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه در زمینه اشتغال با رعایت حفظ اصول ایمنی ، برابری ، آزادی و حفظ عزت و منزلت انسانها را محور قرارداده است .
وی اظهار داشت: "کارشایسته " فقط مبتنی بر کمیت اشتغال نیست، بلکه کیفیت کار درآن مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار دارد.
وی گفت: سازمان بین المللی کار اهداف و ساختار خود را براساس پارادایم ذکر شده طراحی کرده و ارگانهای آموزشی و پژوهشی این سازمان نظیر موسسه مطالعات کار، برای ترویج این ایده، فرهنگ سازی را درخصوص کار شایسته در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال گذار گسترش می دهد.
سپهری گفت: مطالعات انجام شده در زمینه موضوع کارشایسته به تدوین شاخصهایی در این زمینه شده است.
وی درخصوص اندازه گیری "شاخص کار شایسته" گفت: این یک شاخص تطبیقی است و کشورها رابراساس چندین مولفه در زمینه کار، رتبه بندی می کند.
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی افزود: برای محو فقر نیاز به توسعه اشتغال و توانمندی سازی نیروی کار است و دراین خصوص باید آموزشهای هدفدار معطوف به اشتغال ، گسترش یابد.
وی ادامه داد: آموزش باید متناسب با نیاز های بازار کار باشد، به طوری که به ایجاد شغل منجر شود و این شغل زمینه ساز فقرزدایی است، لذا در زمینه اشتغال، پژوهشهای انجام شده در سازمان بین المللی کار، نشان می دهد که کشورها باید فرهنگ کارآفرینی رادر بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی گسترش دهند.
وی تاکید کرد: براین اساس فارغ التحصیلان دانشگاهی نباید فقط به دنبال روزمزدی و حقوق بگیری باشند، بلکه کارآفرینی باید بسترهای مناسب برای ایجاد شغل رابرای آنان فراهم سازد.
سپهری تاکید کرد: منزلت کارگر زمانی حفظ خواهد شد که معاش او به نحوی باشد که فرصت زندگی کردن رادر دیگر جنبه های زندگی برای او فراهم سازد.
وی تاکید کرد، رعایت حقوق بنیادین کار فقط در خصوص کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه این اصول حداقلهایی است که باید هرانسانی که می خواهد در بخشهای رسمی و غیر رسمی اقتصاد، حتی در کشورهای توسعه یافته به کار اشتغال ورزد، در نظر گرفته شود.
سپهری اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که کار شایسته را در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی خود جای داده است، به طوری که موسسه کار و تامین اجتماعی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ، پیش نویس سند ملی کارشایسته را تدوین کرد.
وی در پایان گفت: پیش نویس این سند در زمان حاضر از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی تدوین و برای نهایی شدن به شورای سه جانبه کار، ارایه شده است که در صورت نهایی شدن تقدیم هیات دولت خواهد شد.
۲۹ فروردین ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۲۲,۱۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید