میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 84 تعیین شد

معاون روابط کاروزارت کار اظهارداشت: باافزایش 15درصد نرخ تورم سال 83به حداقل مزد امسال که معادل ماهانه 106هزارو 600تومان وروزانه 3553تومان بود،حداقل مزد سال آینده معادل روزانه 4086تومان و ماهانه 122هزارو 592 تومان تعیین شد.به گفته وی بن کمکهای غیرنقدی نیزازاول سال 84ازماهانه 2هزارتومان به 4هزارتومان برای مجردین و متاهلین افزایش یافته است.درموردافزایش حق مسکن کارگران نیزامروزتصمیم گیری خواهد شد.آقای خواجه نوری افزود:به کارگرانی که درسال 84یکسال سابقه کارداشته باشند،معادل روزانه 1022ریال و ماهانه 30660ریال،علاوه برمزد تعلق می گیرد.وی اظهارداشت: درمورد سایرسطوح مزدی نیزاداره کل طرحهای طبقه بندی مشاغل،دستورالعمل مربوطه راابلاغ خواهدکردو فعلاتصمیم خاصی درموردافزایش آن گرفته نشده است.وی درمورد بحثی که اخیرادرجامعه درموردبازنشستگی پیش ازموعدمطرح شده،گفت:قانون بازنشستگی پیش ازموعد درکارهای سخت و زیان آوردائمی وفقط آئین نامه آن درپایان امسال تمام می شود.
وزارت کارباتامین اجتماعی درموردآئین نامه جدیدمشغول مذاکره است و امیدواریم اوایل سال آینده آئین نامه جدیدبرای اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد به تصویب برسد.
۱۴ فروردین ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۲۲,۱۳۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید