حمایت از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ در قالب پروژه نعمت در کرمانشاه

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در جریان بازدید کارشناسان وزارت کار از پروژه نعمت در کرمانشاه گفت: ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید 19 با نام پروژه نعمت انجام می شود.
حمایت از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ در قالب پروژه نعمت در کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، در سفر کارشناسان معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان صندوق جمعیت ملل متحد به استان کرمانشاه، از کارگاه تولیدی درمان طب سحر کامبادان و طب و درمان الیپی تولید کننده اقلام مصرفی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ تحت حمایت پروژه نعمت، بازدید شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در جریان این بازدید ها در خصوص پروژه نعمت، گفت: ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید 19 با نام پروژه نعمت، ذﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ است که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در این بازدیدها رعایت شرایط فنی و بهداشتی قسمت‌های رفاهی، سیستم شستشو، ضدعفونی و گندزدایی، اصول بهداشت فردی کارکنان و الزامات اختصاصی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی مصرفی، روشهای ویروس زدایی مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کارگاه تولیدی درمان طب سحر کامبادان و طب و درمان الیپی در کرمانشاه در زمینه تولید ماسک بهداشتی و با کیفیت با محوریت اشتغال ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان و زﻧﺎن سرپرست خانوار تحت پروژه نعمت فعالیت می کنند.

گفتنی است: در جریان این بازدید که مختار احمدی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز حضور داشت، کارشناسان حوزه اشتغال وزارت کار و نمایندگان صندوق جمعیت ملل متحد در جریان فعالیت کارگاه قرار گرفتند.


۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه |
کد خبر : ۲۳۵,۹۹۶
کلیدواژه ها: حسن عزیزی,پروژه نعمت

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید