نحوه اجرای آئین نامه انضباط کار در کارگاههای مشمول قانون کار اعلام شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزیش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری و تنبیه کارکنان خاطی، یک نمونه آئین نامه انضباطی کارگران بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آئین نامه های انضباط کار در کارگاهها ، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1388 وزیر کار و امور اجتماعی طی دستورالعمل شماره 16 معاونت روابط کار وزارت تدوین گردید.


وحیده شاهی رئیس روابط کار در این باره گفت:به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران، کمیته هایی تحت عنوان کمیته انضباطی کار مرکب از اعضای زیر تشکیل خواهد شد.


1.      نماینده کارفرما


2.      نماینده کارگران که کارگران آن را انتخاب می کنند


3.      یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان


 افرادی نیز به عنوان اعضای علی البدل تعیین می شوند تا در صورت قطع رابطه عضو اصلی  برای باقیمانده دوره ،حسب مورد جایگزین می گردند .پس از تعیین اعضاء کمیته وصدور اعتبار نامه جهت اعضاءآن تصمیمات کمیته انضباط کاربر اساس مفاد آئین نامه گرفته خواهد شد.


جلسات کمیته های انضباط کار با حضور اکثریت / اتفاق عضو رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر است . بنابراین کارفرما می بایست با تدوین آیین نامه انضباط کار مختص کارگاه خود کلیه موارد تنبیه و تذکر و تشویق کارگران را براساس مفاد آئین نامه انضباط کار اجرا نماید.


۴ مهر ۱۳۹۰ ۰۹:۱۲
کد خبر : ۲۴,۰۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید