وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه را ابلاغ کرد

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، مقررات مربوط به تدوین اساسنامه تشکل های صنفی تدوین می‌گردد و تمامی انجمن های صنفی و کانونهای مربوط در تنظیم اساسنامه خود، ملزم به رعایت نکات و موارد زیر می‌باشند:

1- نام کامل انجمن صنفی یا کانون.
2- حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون.
3- محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون.
4- چگونگی تامین منابع مالی انجمن صنفی یا کانون از طریق ورودیه، حق عضویت، کمکهای مالی داوطلبانه و سایر منابع قانونی دیگر به گونه ای که مطابق قوانین و مقررات کشور، تشکل را دارای ماهیت انتفاعی ننماید.
5- شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون.
6- شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء.
7- تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان (در صورت وجود دبیر وظایف وی نیز مشخص شود).
8- نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده: به منظور حفظ وحدت رویه در تشکیل مجامع عمومی و اعتبار لازم برای تصمیم گیری ها و انتخاب مسئولان انجمن های صنفی و کانون های مربوط، لازم است موارد زیر در اساسنامه تشکل منظور گردد:
8-1- حداقل نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرحله لول، نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم، یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد.
8-2- تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در هر مرحله، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین منظور گردد. مگر در مورد انتخابات موضوع این مقررات که با اکثریت نسبی آراء حاضران خواهد بود.
8-3- نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، دست کم و دو سوم آرای حاضران منظور گردد.
8-4- انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی دارای بیش از 1000 عضو، می توانند در اساسنامه خود، مرحله سوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی را با رعایت مهلت های قانونی مقرر، با حضور حداقل 500 عضو، در نظر بگیرند و مجامع عمومی مورد نظر آنها در مرحله سوم با نصاب مذکور رسمیت خواهد یافت.
8-5- هر یک از اعضای مجمع عمومی تشکل های موضوع این مقررات می توانند یکی دیگر از اعضای تشکل مربوط را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند.
9- اهداف، وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون.
10- مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی، در اجرای ماده 18 آیین نامه که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء در هر سال مالی کمتر نباشد.
 

۱۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۳:۴۱
کد خبر : ۲۶,۱۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید