سامانه اینترنتی مشاغل سخت وزیان آور استان تهران راه اندازی شد

سامانه اینترنتی مشاغل سخت وزیان آور استان تهران راه اندازی شد
متقاضیان مشاغل سخت و زیان آوربا توجه به راه اندازی "سامانه اینترنتی مشاغل سخت وزیان آور استان تهران" جهت درخواست وتکمیل فرم مشاغل سخت وزیان آور صرفا می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://sakht.tkrtehran.ir اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به نقل از سرپرست اداره بازرسی کار استان تهران: متقاضیان مشاغل سخت و زیان آوربا توجه به راه اندازی "سامانه اینترنتی مشاغل سخت وزیان آور استان تهران"  جهت  درخواست وتکمیل فرم مشاغل سخت وزیان آور صرفا می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://sakht.tkrtehran.ir  اقدام نمایند.

 مهندس طباطبایی تاکید نمود : از تاریخ  1/4/1392 فرمهای مذکور به صورت دستی و حضوری  تحویل  یا دریافت نمی گردد.

 

۱ تیر ۱۳۹۲ ۰۹:۳۱
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران |
کد خبر : ۲۹,۷۵۶