مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر:تکالیف ناشی از قرارداد با شرکت های پیمانکاری به عهده شرکت های پیمان دهنده می باشد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: بر اساس ماده 13 قانون کار شرکت های پیمان دهنده به هنگام عقد قرارداد پیمانکاری با شرت های ذی ربط موظف به پیش بینی تکالیف ناشی از این موضوع می باشند.
 

حمیدرضا پناه افزود: لازم است شرکت های پیمانکاری در زمان پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوطه علاوه بر مزد شغل، سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرای طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی می شود را از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار و نظایر آنها را در آنالیز قیمت مد نظر قرار دهند تا به هنگام اجرای مفاد این دستوالعمل مواجه با کسری بودجه نگردند.

ایشان تصریح کرد: به هر حال مسئولیت تادیه حقوق قانونی کارگران بر عهده شرکت پیمانکار است.

پناه اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری مکلفند از تمامی اجزای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده اعم از شرح وظایف، گروه های شغلی، جدول مزد و ضریب ریالی و سایر مواردی که طبق ضوابط و مقررات جزو طرح طبقه بندی مشاغل محسوب می شود پیروی نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در صورتی که شرکت پیمان دهنده تمام مشاغل موجود در طرح طبقه بندی مشاغل را به پیمانکار محول نماید نیز این امر صادق است. لذا استفاده از جدول مزد و طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی توسط شرکت های پیمانکاری به هیچ وجه جایز نیست.

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۰۷
کد خبر : ۳۵,۴۸۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید