حق الزحمه ثبت نام ،مشاوره وبه کارگماری کارجویان درسال 1393 برای موسسات کاریابی اعلام شد

بابایی مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان قزوین از اعلام حق الزحمه ثبت نام ،مشاوره وبه کارگماری کارجویان درموسسات کاریابی خبرداد .
بابایی مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان قزوین از اعلام حق الزحمه ثبت نام ،مشاوره وبه کارگماری  کارجویان درموسسات کاریابی خبرداد .

وی دراین باره گفت : هدف از این مهم ایجاد وحدت رویه بین موسسات کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی  جهت وصول حق الزحمه بکارگماری از کارجویان  خواهد بود که این دستور العمل در کلیه موسسات کاریابی غیردولتی  داخلی و خارجی کاربرد دارد .

وی تصریح کرد :براین اساس حق الزحمه ثبت نام حضوری کارجو در موسسات کاریابی داخلی  مبلغ 40000ریال و در صورت تمایل کارجو به انجام مشاوره شغلی با وی حق الزحمه مشاوره شغلی مبلغ 60000 ریال تعیین می گرددکه در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به ی مسترد نمی گرددوانجام فرآیند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانمها انجام می شود.  

وی درخصوصو حق الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر افزود : حق الزحمه بکارگماری کاریابی  برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کاردر سال 1393 می باشدکهبا توجه به این مهم  در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار باشد  20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1393 به حق الزحمه اضافه خواهد شد،همچنین  برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه بر اساس مفاد بندهای الف یا ب  به نسبت ماههای کارکرد محاسبه خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد : کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارندولازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی نمایند که در صورت تمدید قرارداد کار( بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال کاریابی می تواند نسبت به اخذ حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نماید.

بابایی ادامه داد وافزود :کاریابی می تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را درقالب سفته اخذ نمایندکه میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط موسسه کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشدو کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه ، کارت ملی ،‌گذرنامه ،‌گواهینامه و ...را به عنوان تضمین اخذ نماید.

وی درپایان از کلیه کارجویان گرامی خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مغایر قانون مطالب خود را از طریق شماره تلفن  02813330177 داخلی 244  اداره نظارت برکاریابیهای غیردولتی استان و یااداره تعاون کارورفاه اجتماعی درشهرستانها جهت رسیدگی اطلاع  دهند.

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰:۳۸
کد خبر : ۳۵,۵۷۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید