مشاور معاون امور تعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی : اقتصاد تعاونی بهترین الگو برای دستیابی به اقتصاد اسلامی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان قم مشاور معاون امور تعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی گفت : اقتصاد تعاونی بهترین و نزدیکترین الگو برای دستیابی به اقتصاد اسلامی است

'حمد الله رستمی' روز دوشنبه در نهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر قم افزود :با توجه به ویژگیها و شاخصه های بسیار نزدیک اقتصاد تعاونی با اسلامی ، بهترین و نزدیکترین الگو برای دستیابی به اقتصاد اسلامی ، تعاونی است .
وی اظهار کرد: هدف اصلی اقتصاد اسلامی رفع نیازهای اساسی انسان است و تعاونیها هم متشکل از افرادی با نیازهای مشترک است بنابراین رفع نیازهای انسان در هر دو سیستم هدف مشترک است .
وی با اشاره به ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان دیگر شاخصه و ویژگی اقتصاد اسلامی، افزود : در جای جای قانون اساسی نظام اسلامی دستیابی به عدالت اجتماعی قابل مشاهده است که با توجه به عدالت محوری به عنوان یکی از اهداف مورد تعقیب تعاونی ها، از این نظر نیز این دو سیستم با هم همسان هستند.
این مقام وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به ویژگی دیگر قتصاد اسلامی یعنی تلاش برای رفع نابرابری و کاهش فقر و تامین نیازهای اساسی مردم در جامعه اسلامی، افزود: در قانون تعاونی ها نیز این اصل یکی از مهمترین اهداف به شمار می رود.
وی افزود: با توجه به نزدیکی و شباهت فراوان اقتصاد اسلامی با اقتصاد تعاونی و با وجود استقرار نظام اسلامی در کشور هنوز آنچنانکه باید و شاید نظام اقتصاد تعاونی در کشور ایجاد نشده است.
رستمی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران تعاون مانند دیگر مصادیق مدرنیته از جمله راه آهن و دانشگاه به وسیله دولتها به کشور آورده شد، افزود: طی 70 سال گذشته تعاون در ایران بیش از اینکه ابزاری در دست گروه ها و اقشار اجتماعی باشد به عنوان بستر و ابزاری در دست دولتهای مختلف برای ساماندهی معضلات اقتصادی و اجتماعی بوده است.
وی همچنین تصریح کرد: به عنوان نمونه مسکن مهر و سهام دولت از جمله اقدامات دولت در ایران برای سامان دهی وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
وی با اشاره به عدم آشنایی و اطلاع اقشار مختلف جامعه با تعاون و اقتصاد مبتنی بر آن ،افزود: به خاطر ورود و دخالت دولت در بخش تعاون این الگوی اقتصادی تبدیل به یک نهاد اجتماعی قابل ملموس برای جامعه نشده است و جامعه ایران هنوز خیلی با فرهنگ تعاون آشنا نیست.
وی اظهار کرد:تعاونی های توسعه یافته و پیشرفته مربوط به کشورهایی است، که وزارت تعاون نداشته و دستگاه های دولتی هیچ گونه دخالت و نقشی در این نهاد ندارند.
وی افزود: تعاون در این گونه کشورها با تلاش و همت گروه های مردمی و پیشگامان جامعه که به ارزش های تعاونی ها پی برده اند، روند توسعه و روبه رشد خود را طی می کند.

در پایان این مراسم از 9 تعاونی برتر استان قم تجلیل شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نهمین جشنواره تجلیل از تعاونی برتر استان قم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان قم،نهمین جشنواره تجلیل از شرکت های تعاونی برتر قم صبح روز دوشنبه  در سالن همایشها ی امام علی (ع) اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.
دراین مراسم 'نصرت الله بازوند'با اشاره به ویژگی ها و شاخصه های در نظر گرفته شده در انتخاب این شرکت ها ، برخورداری از مبانی و اصول تعاونی ها، رعایت قوانین و مقررات بخش تعاون و اساس نامه آنها و همچنین تعامل مناسب اعضا، مدیران و بازرسان تعاون را از جمله آن برشمرد.
وی همچنین با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از تعاونی فوژان گنبد گیتی سوسیس و کالباس داخل شهرک شکوهیه از سوی استاندار و مسوولان استان در هفته تعاون، افزود: بازدید از شرکت تعاونی طب و تصویر تابش پرتو از جمله برنامه های هفته تعاون بود که طی آن استاندار قم با حضور در این شرکت در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفت.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم همچنین با بیان اینکه بازدید هفته ای از تعاونی ها و کارگاه های استان از جمله برنامه های این اداره کل است،افزود: بازدید از تمامی شرکت های تعاونی قم یکی از مهمترین ضروریات آنها به شمار می رود.

'نصرالله بازوند' روز دوشنبه در نهمین جشنواره تجلیل از شرکت های تعاونی برتر قم در سالن همایشها ی امام علی (ع) اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم اظهار داشت: پراکندگی کارگران جویای کار در خیابانها یکی از معضلات این شهر است.
وی بااشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای سامان دهی این کارگران، افزود: اداره کل تعاون با همکاری شهرداری و استانداری درصدد است، تا میادینی را برای این افراد در نظر گیرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان قم  با بیان اینکه حضور کارگران جویای کار در خیابانها، و میادین مختلف شهر و تلاش آنها برای سوار شدن بر اتومبیل صاحب کار حوادثی را برای آنها بوجود آورده است،افزود: علاوه بر این مشکل، نازیبایی مبلمان شهری نیز از دیگر عواقب حضور پراکنده این کارگران در سطح شهر است.
وی افزود: به منظور حفظ کرامت انسانی این کارگران و همچنین بدست آوردن آمار دقیق از آنها برای امر بیمه و آموزش، برای استقرار این کارگران در نقاط مختلف شهر مکان هایی در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به آموزش ایمنی پیمانکاران به عنوان دیگر اقدامات در دست انجام اداره کل استان،افزود: با توجه به 500 تا 600 حادثه ناشی از کار در چهار ماهه نخست امسال در قم، انجام این کار با همکاری استانداری و دستگاه های مربوطه ضروری است. دو هزار و 84 شرکت تعاونی در استان قم فعال است.
 'حمد الله رستمی' مشاور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در نهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر قم افزود :با توجه به ویژگیها و شاخصه های بسیار نزدیک اقتصاد تعاونی با اسلامی ، بهترین و نزدیکترین الگو برای دستیابی به اقتصاد اسلامی ، تعاونی است .
وی اظهار کرد: هدف اصلی اقتصاد اسلامی رفع نیازهای اساسی انسان است و تعاونیها هم متشکل از افرادی با نیازهای مشترک است بنابراین رفع نیازهای انسان در هر دو سیستم هدف مشترک است .

وی با اشاره به ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان دیگر شاخصه و ویژگی اقتصاد اسلامی، افزود : در جای جای قانون اساسی نظام اسلامی دستیابی به عدالت اجتماعی قابل مشاهده است که با توجه به عدالت محوری به عنوان یکی از اهداف مورد تعقیب تعاونی ها، از این نظر نیز این دو سیستم با هم همسان هستند.
این مقام وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به ویژگی دیگر اقتصاد اسلامی یعنی تلاش برای رفع نابرابری و کاهش فقر و تامین نیازهای اساسی مردم در جامعه اسلامی، افزود: در قانون تعاونی ها نیز این اصل یکی از مهمترین اهداف به شمار می رود.
وی افزود: با توجه به نزدیکی و شباهت فراوان اقتصاد اسلامی با اقتصاد تعاونی و با وجود استقرار نظام اسلامی در کشور هنوز آنچنانکه باید و شاید نظام اقتصاد تعاونی در کشور ایجاد نشده است.
رستمی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران تعاون مانند دیگر مصادیق مدرنیته از جمله راه آهن و دانشگاه به وسیله دولتها به کشور آورده شد، افزود: طی 70 سال گذشته تعاون در ایران بیش از اینکه ابزاری در دست گروه ها و اقشار اجتماعی باشد به عنوان بستر و ابزاری در دست دولتهای مختلف برای ساماندهی معضلات اقتصادی و اجتماعی بوده است.
وی همچنین تصریح کرد: به عنوان نمونه مسکن مهر و سهام دولت از جمله اقدامات دولت در ایران برای سامان دهی وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
وی با اشاره به عدم آشنایی و اطلاع اقشار مختلف جامعه با تعاون و اقتصاد مبتنی بر آن ،افزود: به خاطر ورود و دخالت دولت در بخش تعاون این الگوی اقتصادی تبدیل به یک نهاد اجتماعی قابل ملموس برای جامعه نشده است و جامعه ایران هنوز خیلی با فرهنگ تعاون آشنا نیست.
وی اظهار کرد:تعاونی های توسعه یافته و پیشرفته مربوط به کشورهایی است، که وزارت تعاون نداشته و دستگاه های دولتی هیچ گونه دخالت و نقشی در این نهاد ندارند.
وی افزود: تعاون در این گونه کشورها با تلاش و همت گروه های مردمی و پیشگامان جامعه که به ارزش های تعاونی ها پی برده اند، روند توسعه و روبه رشد خود را طی می کند
حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، تاکید کرد: تعاونی‌ها در ایران اهمیت بسیار زیادی دارند و در اصل 44 قانون اساسی در باره مالکیت دولتی و خصوصی و تعاونی‌ها تاکید شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اهمیت رونق تعاونی‌ها، تاکید کرد: اگر تعاونی‌ها در کشور مورد توجه قرار گیرند ایجاد اشتغال زیاد می‌شود و سبب کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود.
وی افزود: یکی از راه‌هایی که می‌تواند ایجاد اشتغال کند و سرمایه و دارایی‌ها را در جهت مثبت استفاده می‌کند همین تعاونی‌ها است، زیرا خداوند نیز می‌فرمایند کسی که اراده کند وضع معیشتی را رونق دهد وسائل آن در اختیارش گذاشته می‌شود.
غلامحسین الهیاری  با اشاره به تعداد تعاونی‌های موجود در استان، عنوان کرد: در استان قم 2 هزار و 84 تعاونی در 22 رشته فعالیت می‌کنند که به فرموده رهبر معظم باید سهم تعاونی‌ها در کشور به 25 درصد برسد زیرا در گذشته این سهم هفت درصد بوده و در دولت گذشته به پنج درصد بوده است.
نماینده تعاونی‌های بر‌تر استان قم گفت:  روان سازی گمرک و همچنین روان‌سازی ادارات برای تعاونی‌ها نیز از اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سید حسن رضوی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قم با اشاره به اهمیت به نگاه آینده، اظهار کرد: با نگاه به آینده باید برای رفع اشکالات قدم برداریم و اقتصاد را به دست مردم به دست مردم بدهیم نه اینکه آن را به عنوان یک اقدام سیاسی نگاه کنیم، زیرا توسعه تعاونی‌ها سبب مشارکت اقتصادی مردم می‌شود.
معاون استاندار قم با اشاره به اهمیت افزایش تعاونی‌ها در کشور، افزود: اگر در قالب برنامه‌های مختلف اقتصادی، موفقیت چشمگیری کسب نشده زیرا سهم تعاون در ایران پایین است و باید افزایش یابد، بنابراین اگر شرایط فعلی دنیا را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که تحریم‌ها موثر بوده است.
وی با اشاره به اهمیت تشویق سرمایه گذاران برای راه اندازی تعاونی‌ها، تصریح کرد: باید با تشویق سرمایه گذاران تعاونی‌های خوبی را به وجود آورد زیرا توسعه تعاونی‌های خدمات، گردشگری و مصرف اثر گذار است.
در پایان این مراسم از 9 شرکت تعاونی برتر قم تجلیل شد.
۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ۰۸:۲۱
کد خبر : ۳۹,۹۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید