ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان برگزار شد

ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان با حضور مهندس رضایی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی تشکیل گردید.

رضایی بر لزوم بهره مندی از ظرفیت و توان واحدهای تولیدی استان سمنان تاکید کرد وگفت: بانکهای عامل باید در شورای برنامه ریزی گزارشی از عملکرد ارائه تسهیلات که تاکنون صورت گرفته است ارائه دهند تا اعضای شورا از آخرین وضعیت بر دادن تسهیلات در سال 93مطلع گردند .

وی افزود : تسهیلات تکلیفی استان سمنان و سرمایه درگردش که قرار است در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار گیرد می بایست تعیین تکلیف شود و واحدهایی که نتوانند این تسهیلات را جذب کنند واحدهای تولیدی دیگر جایگزین آنها می شوند.

درادامه تعقلی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت آشنایی کلیـه مدیران دستگاههـای اجرائی حاضر درجلسه  به تشریح فعالیتهـای این صندوق وقوانیـن ودستورالعملهـای آن پرداخت.

غنیان مدیـرکل تعاون ، کارورفاه اجتمـاعی و دبیر کارگروه تخصصـی اشتغال استان سمنان توجه به صنایع کوچک را درقالب فعالیتهای کسب وکار خرد وکوچک و مشاغل خانگی و طرحهای دانش بنیان و ..... از عوامل رشد وشکوفائی تولید وافزایش سطح رفاه اجتماعی اقشار متوسط وپایین جامعه دانستندوصندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز دراین زمینه حمایت کننده جامعه تولید هدف می باشد تا اشتغال باکمترین هزینه ایجادشده وبه اهداف تعیین شده سیاستهای اقتصادمقاومتی وشعار مقام معظم رهبری درسال جدید تحت عنوان  اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی دست یابیم .

دراین جلسـه پرداخت تسهیلات سال 93 ازسـوی بانکهای عامـل موردبحث وپیگیـری قرار گرفت و مهندس رضائی ریاست جلسه کلیه بانکهای عامل را مکلف دانستند تادرجهت جذب کلیه اعتبار استـان تمامی تلاش واهتمام خودرا به کارگیرند.
۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۲۱
کد خبر : ۴۱,۱۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید