از سوی دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه صورت گرفت: انتشار کتاب مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به همراه تصویب نامه های هیات وزیران

دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به همراه تصویب نامه های هیات وزیران را از سال های 1383 تا 1394 درقالب یک کتاب منتشر کرد .
از سوی دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه صورت گرفت: انتشار کتاب مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به همراه تصویب نامه های هیات وزیران
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی این کتاب با پیش گفتاری از دکتراحمدی میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی وبه همت دکتر"امیرمجلسی" مدیرکل دفتر بیمه های سلامت و"آناهیتا شکری" کارشناس مسئول دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گردآوری شده است . 
درپیش گفتار این کتاب به قلم دکتراحمد میدری آمده است :براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 وقانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی ، ایجاد هماهنگی های اجرایی واطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه سلامت، جزءوظایف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی است .اطلاع از تصمیمات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشوروتصمیمات مصوب هیات وزیران  از جمله اطلاعاتی است که برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع در اموربیمه سلامت ضرورتی انکارناپذیربه شمارمی آید . 
همچنین در ادامه این پیش گفتار تاکید شده است : مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه که دراین کتاب آمده است ماحصل تلاش کارشناسان ومدیران وزرات تعاون،کارورفاه اجتماعی وسایردستگاه های عضوشورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور از بدو انتقال دبیرخانه شورا(سال 1383) به وزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی است .   
گفتنی است ،دکترامیرمجلسی مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی درمقدمه این کتاب توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی، بررسی، تأیید و پیشنهاد  به هیئت وزیران جهت تصویب، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی،  حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیزقابل پرداخت توسط بیمه شوندگان ، حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی سرپایی و بستری که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه گر قرار میگیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل)است و... را از از وظایف شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، مطابق با قوانین موجود دانسته وافزوده است : بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت،درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی ،آن دسته از مصوبات شورایعالی بیمه خدمات درمانی که نیاز به تصویب هیات وزیران دارند پس از پیشنهاد و ارسال به آن مرجع و ابلاغ توسط هیات وزیران ضمانت اجرایی می یابد. همچنین مصوبات شورا در سیر مراحل تصویب در هیئت دولت ممکن است تغییر یابند که نسخ مصوب دولت در این خصوص ملاک عمل خواهدبود .  
وی اضافه کرده است : در کتاب حاضر سعی براین بوده است که مجموعه ای از مصوبات این شورا به صورت مدون و منظم، آورده شود تا  با تسهیل و تسریع امر جستجو در مراجعه و به کارگیری این مصوبات، گامی هرچند کوچک ولی موثر در جهت اعتلای دانش و فرهنگ بیمه به عنوان یکی از مصادیق مهم عدالت در سلامت و عدالت اجتماعی برداشته باشیم.
 
 
 
۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۴
کد خبر : ۶۴,۴۶۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید