در نشست هم اندیشی نهادهای مردمی حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید شد:مسئولیت پذیری اجتماعی، گسترش نهادهای مردمی، توجه به تعاونیها ، امنیت شغلی ، گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای ، حل معضل بیکاری ، امنیت سرمایه گذاری ، دفاع از کیان تامین اجتماعی ، کار کودکان و...

نشست هم اندیشی نهادهای مردمی حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در نشست هم اندیشی نهادهای مردمی حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید شد:مسئولیت پذیری اجتماعی، گسترش نهادهای مردمی، توجه به تعاونیها ، امنیت شغلی ، گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای ، حل معضل بیکاری ، امنیت

 به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی نشست هم اندیشی نهادهای مردمی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت  ماه مبارک رمضان  و با هدف بیان دیدگاهها و نقطه نظرات تشکلهای مردم نهاد با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در محل مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد .

 در این نشست هریک از سخنران به طرح دیگاههای خودر در حوزه های مختلف پرداختند . دکتر فیروز آبادی قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی به عنوان اولین سخنران این نشست گفت : توسعه ای مورد توجه است که آحاد جامعه در آن مسئولیت پذیری داشته باشند 
وی  ادامه داد : اگر آحاد جامعه  درتوسعه ای مشارکت نداشته باشند آن توسعه های مستحکم نیست .
وی خاطرنشان ساخت :  جامعه ما   دارای تمام شرایط  مشارکت مردم و نهادهای مردمی برای توسعه است .
دکترفیروزآبادی گفت : اسلام  از اولین وریشه دارترین ادیانی  است که درآن شبکه های اجتماعی وجود دارد چرا که   قائل  به داشتن   حداقل یک برادر قراردادی  و جمع شدن مسلمانان روزی پنج باردرمسجد بوده است . 
 
 قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی  این امور را از خصلت هایی عنوان کرد که در توسعه مدرن  و  سرمایه اجتماعی لحاظ می شود .
دکترفیروز آبادی  موضوعاتی مانند  توزیع ثروت  و توسعه سبزرا مطرح واضافه کرد  زمینه فرهنگی ما بستر رسیدن به  تمام این امور را در خود دارد وبا سربلندی می گوییم مردم ما  فرهنگ واحدی دارند که نامش اسلام است . دریک نظامی با هم متحد هستند که معتقدند دراین نظام همه نسبت به هم مسئول هستند که هم در دنیا جزای کارشان را می بینند و هم درآخرت .
دکترفیروزآبادی افزود : دراسلام آیه های بازدارنده ای داریم که معنایش این است که ای مسلمانان بپرهیزید که دچار فتنه ای بشوید  سایر آیاتی که در مورد انفاق است .
وی با اشاره به آیاتی از  قرآن مجید  گفت : همه این آیات  برای این است که اگر نیکی می خواهیم اگر تعاون می کنیم مبتنی برنیکی و پرهیزکاری باشد .
قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ادامه داد : درلغت پرهیزکاری تنها عمل عبادی نیست بلکه یعنی زندگی ای  فاقد از تجمل و اسراف داشته باشید .
 دکترفیروزآبادی تصریح کرد :  نوع برداشت حکومت اسلامی نسبت به شهروندان یک جامعه نوع نگاه  مسئولیت پذیراست .
وی اظهارکرد : برای داشتن جامعه ای سالم باید آحاد مسلمین مسئولیت و مشارکت داشته باشند واین مفهموم واقعی سرمایه اجتماعی است .
دکترفیروزآبادی تصریح کرد : درنظام های غربی در گذشته برروی یک سری از اعداد و ارقام به عنوان شاخص های توسعه یافتگی تکیه  می شد که شاید از مشهورترین ومعروف ترین  شاخص ها شاخص رشد اقتصادی وGDPاست اما بعدها موضوع توسعه پایدارو  داشتن شاخص های توزیع ثروت در زمینه نظام آموزشی نظام  بهداشتی و سایرنظام ها    ازقبیل سرمایه اجتماعی و شاخص های اخلاقی مورد توجه قرارگرفت.
وی بیان کرد :  موضوع  دیگری که در اسلام به آن توجه بسیاری شده موضوع انفاق است که آمده است شما به هیچ خیری نمی رسید مگر این که آن چرا که دوست دارید انفاق کنید نه آن چه را دوست ندارید و زاید است و این موارد ازارکان توسعه به شمارمی روند .
دکترفیروزآبادی عنوان کرد : درست است که درشاخص های مدرن رشد اقتصادی ضریب بهره وری ، جی دی پی و ...قطعا شاخص های مهمی هستند اما توسعه هایی که در آن انفاق و همدلی و مسئولیت پذیری و مشارکت همه مردم به عنوان یک وظیفه ملی وجود نداشته باشد توسعه های پایدار نیستند .
قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درپایان سخنان خود خوش آمد گفت  به کسانی که نیت فوق العاده ای دارند و به مسئولیت های اجتماعی خود می پردازند .
 
قائم مقام شرکت تعاونی پیشگامان یزد:اقدامات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  در حوزه تعاون چشمگیر است

مهندس یوسفی  قائم مقام شرکت تعاونی پیشگامان یزدنیزدراین نشست گفت :  مجموعه اقدامات وزارت تعاون، در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه تعاون باعث شده که این بخش تحرک خود را افزایش داده است.
وی افزود: حوزه تعاون در این وزارتخانه  تعاونی ها و شرکت هایی را  که در زمینه های مختلف تعاون فعالیت دارند تشویق و ترغیب می کنند و مخصوصا در حوزه اقتصاد مقاومتی  که جلسات مرتبی برای ایجاد هسته ای که بتواند برای فعالیت هایی که سازماندهی شده با  هم داشته باشند . 
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تعاونی ها اشاره کرد و گفت: تعاونی ها جهان بهتری می سازند که  این مفهوم گسترده تری دارد. که در بحث جهان بهتربحث اقتصاد ، سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری مطرح  است .
وی تصریح کرد: تعاونی ها اگر برمبنای فعالیتشان و میزان  مشارکت و سرمایه گذاری شان در این حوزه و توسعه ای که در رابطه با میزان سرمایه گذاری دارند . میزان سود دهی که در جامعه ایجاد می کنند و فعالیتهایی که انجام می دهند قابل بررسی است .
یوسفی افزود:تعاونی های کشور در طول این سالها که فعالیتهای گسترده داشته اند به خصوص در بحث اقتصاد مقاومتی و بویژه در خصوص ارز توانسته اند اقدامات سازنده ای داشته باشند.  یکی از راههایی که برای خروج ارز از کشور و تامین نیاز کشوراز طریق تامین ریالی آن خدمت در داخل کشور تامین نمایند که قدمهای  بسیار خوبی در بحث اقتصاد مقاومتی است.
 وی افزود : علاوه بر این تعاونی می توانند نقش بسیار موثری در خصوص بنگاههای کوچک و ایجاد شغل ایفا کنند .
 
 رئیس کانون انجمن های صنفی کشور :ایجاد صدهزارفرصت شغلی ازطریق آموزش های فنی و حرفه ای

مهندس لیراوی رئیس کانون انجمن های صنفی کشور نیزدراین نشست  به نقش بی بدیل آموزش های فنی و حرفه ای درکشور واین که این آموزشگاه ها در سطح کشور اشاره کرد .
وی  دیدگاه جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را موجب ایجاد  بارقه امیدی بردل آموزشگاه داران دانست و گفت: با انتصاب رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای  ونگاه حمایتی  وی  آموزشگاه داران  به ادامه فعالیت امیدوارشده اند .
لیراوی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  را  منتخب 31 کانون استانی و 250 انجمن صنفی در سراسر کشوراعلام کرد و گفت : 250 کانون و انجمن اعتبارنامه های خود را ازوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دریافت کرده اند و متولی 10هزار آموزشگاه از سطح کشور هستند که سازمان آموزش  فنی و حرفه ای اخذ شده است . 
رئیس کانون بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی: اجرای بیمه فراگیر و کارآمد برای بازنشستگان ضروری است
 درادامه خانم  سعدالدینی رئیس کانون بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی که به عنوان نماینده بازنشستگان کشوری باتشکر از دکترربیعی و دکتراسلامیان و رئیس صندوق بازنشستگی کشوری نکاتی درباره  معیشت  و بحث دارو ودرمان این قشر مطرح کرد .
وی افزود: در خصوص حقوق و مزایای بازنشستگان درخواست  اجرای مواد قانون خدمات کشوری و همچنین درخواست اجرای همترازی با سایر بازنشستگان را داریم . همچنین در بخش درمان نیز درخواست بیمه فراگیر و کارآمد را داریم .

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور: اختلافات کارگری باید در مراجع حل اختلاف  مورد رسیدگی قرار گیرد/ امنیت شغلی کارگران باعث اقتدار تشکلهای کارگری خواهد شد
اولیاعلی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشورنیز دراین مراسم باتقدیر و تشکر صمیمانه از دکترربیعی و مهندس هفده تن معاون روابط کارگفت :  دکترربیعی  حقیقتا هویت جامعه کارگری است .
وی افزود : امروز امنیت شغلی برای کارگران در سراسر کشور بسیار با اهمیت است . یقینا امنیت شغلی باعث کرامت و عزت  نیروی کار خواهد شد . از سوی دیگر امنیت شغلی کارگران باعث اقتدار تشکلهای کارگری نیز خواهد شد .
وی همچنین به حل اختلافات موضوعات کارگری و کار فرمایی در مراجع خاص پرداخت و گفت :  در قانون پیش بینی شده استه که اختلافات کارگری در مراجع حل اختلاف در مورد رسیدگی قرار گیرد.  بنابراین در خواست می کنیم در اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما بوجود می آید در این مراجع  رسیدگی انجام شود . از قوه قضاییه هم تقاضا می کنیم که اجازه دهد این قبیل موضوعات در مراجع حل اختلاف د رسیدگی شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی : هرچقدرارتباط دولت با نهادهای مدنی بیشتر باشد موثرتراست / بازنشستگان اجازه نخواهند داد که  اموال سازمان تامین اجتماعی به غیر واگذار شود
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی سخنرانی دیگربود که گفت :  حرکت هایی که امروزدرعرصه روابط کار در جامعه شروع شده   حرکت های ارزشمندی است که باید از جانب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی حمایت شود تا روند آغاز شده  برای وفاق بین تشکل های کارگری درحوزه کارگری و بازنشستگی ادامه پیدا کند .
صادقی بیان کرد : امروز حرکتی حساب شده است که نهادهای مدنی حوزه روابط کار که یک هم پوشانی را  برای مدیریت بهتر حوزه روابط کار و اصلاح قوانین مربوط به جامعه کارگری درحوزه تامین اجتماعی و کارگری شاهد باشیم .
رئیس اتحادیه پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی برخی از مشکلات جامعه بازنشستگان را برشمرد .
وی افزود:اصلاح قانون تامین اجتماعی نیاز به اصلاح دارد. البته  ساختارتامین اجتماعی  خوب است فقط برخی از موادی که منتج به ناکارآمدی تامین اجتماعی می شود نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود : در برنامه ششم توسعه می بایست تامین نیاز ارزی سازمان از طریق فاینانس و تعهد پرداخت آن از سوی دولت مدنظر قرار گیرد. همچنین تهاتربدهی دولت با برخی هزینه های سازمان مثل خرید درمان از دانشگاهها و علوم پزشکی . اقدام فروش اوراق مشارکت با تضمین پرداخت از سوی دولت و تهاتر بدهی های دولت با سرمایه گذاری های نیمه تمام در بخشهای مختلف اقتصادی می توان به تقویت سازمان تامین اجتماعی منجر شود و سفره بازنشستگان تامین اجتماعی را رنگین کند.
وی تصریح کرد: با زنشستگان تامین اجتماعی در دفاع از کیان تامین اجتماعی ، استقلال هر سه ضلع اقتصادی درمانی  بیمه ای  تفکیک ناپذیر بودن این سه ضلع از شما حمایت خواهند کرد و بازنشستگان اجازه نخواهند داد که این اموال به غیر واگذار شود . 
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران : امنیت شغلی کارگران از مهمترین ماحثی است که برآن تاکید داریم
عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز مهندس هفده تن را فردی فرهیخته دانست   وزیرکار  را ازجنس کارگران دانست و خداراشکر کرد که فردی  از جنس کارگری به مقام وزارت رسیده است .
وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: امنیت شغلی کارگران از مهمترین ماحثی است که برآن تاکید داریم .

وی به نگرانی های جدی  وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی  درخصوص موضوعات کارگری اشاره کرد و گفت : دکترربیعی بدقت موضوع کارگران را دنبال می کنند و  نگران امورکارگران هستند  و مسائل آنان  را با جدیت پیگیری می کند .
 وی تصریح کرد :امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز در کنار کارگران و کارفرمایان به شکوفایی اقتصاد  کشور کمک کند. همچنین درخواست افزایش حق مسکن کارگران  را از دولت محترم  داریم. در بحث بیمه بیکاری هم امیدواریم که بر اساس روال گذشته ادامه یاید.
وی همچنین خواستار واگذاری شناسایی کارگران ساختمانی به  انجمنهای صنفی کارگری که نمایندگان واقعی آنها هستند شد. 
 
رئیس انجمن عالی مرکز توانبخشی کشور : همه باید برای تحقق خیرجمعی تلاش کنیم/ خیرجمعی جمع آوری اعانات و صدقه ها نیست
سعد آبادی رئیس انجمن عالی مرکز توانبخشی کشور درادامه این سخنرانی ها گفت : افرادی در خدمت رسانی به جامعه بهزیستی تلاش می کنند و ارائه خدمات به نیازمندان، از راه ماندگان و تمام افرادی که آخر گرفتاری و مصیبت دنیایی مانند بیماران روانی مزمن ، سالمندان معلول ، اتیسم ، بیماران صعب العلاجی که درمراکز ما شاغل هستند و شبانه روزی خدمت دریافت می کنند.
این نماینده خیرین ادامه داد :  درحال حاضر درمرکز ما بیش از یکصد هزار معلول ، سالمند و بیمار روانی مزمن درمراکزدرمانی غیردولتی خدمات دریافت می کنند که هزینه های زیادی دارند که مراکز ما با جان و دل از گوشه و کنار ، کمک های مردمی ودولت این مخارج را تامین می کند . 
وی گفت : خیرجمعی جمع آوری اعانات و صدقه ها نیست و وقتی امکانات محدود باشد تنها  با شعارها به سرانجام نمی رسیم و درخواست من تلاش  برای تحقق خیرجمعی است .
نماینده انجمن ضایعات نخاعی : مرکز ضایعات نخاعی با حدود سه هزار مددجو خدمات خود را به صورت رایگان ارایه می دهد
البرزکوه گفت : بنا داشتم از معلولیت بگویم . از نیازها بگویم  اما دیدم شایسته یک معلول نیست و  اینکه از عزیزانی که خود وظیفه اشان را بهتر می دانند وظیفه اشان را گوشزد کنم .
وی افزود :معلولین ضایعات نخاعی از محرومترین اقشار جامعه هستند اما از پای ننشسته اند .
مرکز ضایعات نخاعی با حدود سه هزار مددجو که تحت پوشش دارد خدمات خود را به صورت رایگان ارایه می دهد . امروز نیامدم در این جمع که بگویم درخواست دارم . آمده ام بگویم که از مرکز ما چه چیزی می خواهید که در اختیارتان بگذاریم. امیدوارم شخصیت و منزلت یک معلول را تشریح کرده باشم .

 نمایند جامعه معلولان : با اینکه توانایهایمان کم است اما می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم 

زهره رمضانزاده گفت :ما معلولین توانایی زیادی داریم . از مسولینی که حرفهای ما را می شنوند تشکر می کنم  . در این جمع  دوست ندارم که کلمه معلول را به زبان بیاورم  . دوست دارم بگویم کم توان جسمی . با اینکه توانایهایمان کم است و از لحاظ جسمی مشکلاتی داریم اما با همین جسم ناتوان می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم .
نماینده موسسات خیریه در حوزه کودکان کار :اجرای آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار از مطالبات اصلی ما است
خانم دکتر قاسم زاده  گفت: خوشحالم که بعد از سالها به نماینده ای از طرف کودکان اجازه داده شد که در این جمع حضور یابد و صدایشان شنیده شود . معمولا صدای کودکان شنیده نمی شود و دیده نمی شوند. در نتیجه مطالباتشان باقی می ماند .
وی  به اقدامات انجام از سوی دفتر امور آسیب های جتماعی وزارت کار اشاره کردو گفت : تدوین آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار گام بسیار مهمی در جهت حمایت از کودکان کار است . اما اجرای این آیین نامه از مطالبات اصلی ما است . همچنین طرح کودکان بازمانده از تحصیل هم اجرا شد که 20کلینیک مددکاری اجتماعی و 20 سازمان انجمن غیر دولتی کودکان کار که هرکدام از این انجمنها کودکان کار طی یکسال آموزش دادند که نتیجه آن در حال ارزیابی است .
قاسم زاده به دیگر اقدامات در این حوزه پرداخت و گفت : امیدواریم طرح کودکان بازمانده از تحصیل در سال 95 هم تداوم یابد.
وی به دیگر مطالبات حوزه کودکان کار اشاره کرد و افزود : نظارت بر اجرای قانون کار کودکان و  منع کار دشوار کارکودک با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه منع کار کودک را پذیرفته است از دیگر مطالبات است. علاوه بر این کار خانگی نیز باید تابع قوانین باشد. آموزش کودکان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حذف شهریه در آموزش از سوی آموزش و پرورش هم مورد تاکید می باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران : باید با  بحران صنعت زدایی  برخورد کنیم/به دنبال امنیت اقتصادی هستیم
مهندس مروج حسینی دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی گفت :با تعامل خوبی که وزارت کار با تشکلهای کارگری و کار فرمایی داشته خوشبختانه تنشها بسیار کم شده است .
مهندس مروج حسینی دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران به از بین رفتن مشاغل درسال های گذشته اشاره کرد و گفت باید با  بحران صنعت زدایی  برخورد کنیم و در مجموع امنیت اقتصادی می خواهیم .
 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی : کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد جدید آماده همکاری برای رفع معضلات است / حل مشکلات اقتصادی از اولویتهای کشو راست
خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت : دوستان حاضر دراین نشست  دغدغه ودردهای اجتماعی را درهمه سطوح  و دستی بر آتشی دارند  ویا  در امر تولید هستند  وخوشحالم در جمعی هستم که دکترربیعی حضوردارد وایشان   نعمتی در جهت رفع مسائل اجتماعی   است .
 وی افزود : مشکلات اجتماعی ازمعضلات جامعه ماست و تعریف های خاص خود را دارد .
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان ساخت : همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند بیست سال از مسائل اجتماعی و پیگیری موضوعات عقب هستیم . که این معضلات دغدغه همه مسولان نظام ما است . از جمله این معضلات می توان به مسئله بیکاری اشاره کرد . از دیگر موضوعاتی که می توان به آن اشاره کرد موضوع اقتصاد است . بنابراین حل مشکلات اقتصادی از اولویتهای کشور است .
وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد جدید آمادگی دارد به عنوان مجموعه ای که به عنوان یک همکار در کنارشماست در جهت رفع معضلاتی که می تواند مشکلات جامعه را رفع کند کمک نماید. 

۳ تیر ۱۳۹۵ ۰۲:۲۲
کد خبر : ۶۴,۴۷۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید