در بازدید استاندار اردبیل از مشاغل خانگی شهرستان گرمی از فرش نفیس ابریشمی رونمایی شد

با اتمام کار بافت فرش نفیس ابریشم دستباف منحصر به فرد توسط بافنده ماهر اهل شهرستان گرمی، این فرش نفیس بدست استاندار اردبیل از دار قالی بریده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، در سفر استاندار اردبیل به شهرستان گرمی از فرش نفیس 24 مترمربعی با تراکم بافت 85 رج که در طول 29 ماه با مشارکت شش بافنده ماهر به اتمام رسیده و ارزش تقریبی آنن بالغ بر پانصد میلیون تومان می باشد رونمایی گردید.
استاندار اردبیل در بازید از مشاغل خانگی در شهرستان گرمی با حضور در این کارگاه فرشبافی گفت: ایجاد درآمد قابل توجه و خلق ثروت در کارگاه فرشبافی با ابعاد کوچک، باید به عنوان یک الگو معرفی شود و این خود یک توانگری است که بی نیازی را به دنبال دارد.
در این مراسم مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ضمن دیدار با بافندگان فرش شهرستان گرمی و بررسی مسائل و مشکلات آنان بر لزوم حل مشکلات بیمه ای بافندگان تاکید کرد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۲۸
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۷۶,۵۶۵