بیش از 13 هزار جوینده کار در فرصتهای شغلی بخش خصوصی در استان اردبیل بکار گمارده شده اند

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، در طول دولت تدبیر امید تعداد هزار و هشتصد نفر جوینده کار در فرصتهای شغلی بخش خصوصی در استان اردبیل بکار گمارده شده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، مدیر اشتغال و کارآفرینی این اداره کل از پرداخت 67میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی در استان اردبیل خبر داد و گفت: از سال 92 تا کنون تعداد 5هزاروهشتصد مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

هوشنگ دشتی افزود: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه رصد اشتغال از اول سال 93 تا اسفند ماه 95 تعداد 16هزارو 115نفر اشتغال توسط دستگاههای اجرایی استان در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: تعداد 77 طرح با مبلغ 880میلیارد ریال و اشتغالزایی بالغ بر یکهزار و چهارصد نفر از تسهیلات طرحهای اشتغالزایی سال 93 در طول سالهای 93 و 94 بهره مند شده اند که بیشتر در جهت تثبیت اشتغال طرحها بوده است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی این اداره کل گفت: بمنظور تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید در سال جاری از محل اعتبارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بالغ بر 780 طرح  با بیش از 7هزار و پانصد و شصت میلیارد ریال اعتبار برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند و تاکنون بیش از سیصد طرح به مبلغ 2هزاروسیصد و بیست میلیارد ریال از این تسهیلات بهره مند شده اند و مابقی در حال بررسی و پرداخت می باشد. البته بمنظور نطارت بر هزینه کرد تسهیلات در محل طرح، هسته نظارت استان از تعداد 83 طرح در حوزه صنعت و معدن با تسهیلات پرداختی یکهزاروچهل پنج میلیارد ریال بازدید بعمل آورده که موجب تثبیت و ایجاد اشتغال 3586نفر شده است.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۴۵
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |
کد خبر : ۷۶,۵۶۶